จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2018
รักษาไฟรักให้ลุกโชติช่วง
KEEP THE LOVE-FIRE BURNING

“ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” (มัทธิว 24:12)

   ในโลกของเราในวันนี้เรามีความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยมากกว่าที่เคยมี เพราะมีความกลัวอยู่มากมาย นี่เตือนสติเราถึงถ้อยคำของพระเยซูเมื่อพระองค์กล่าวถึงหมายสำคัญของสิ้นยุค พระองค์กล่าวว่าจิตใจของมนุษย์จะสลบไสลไปเพราะความกลัว (ลูกา 21:25-26) ยกตัวอย่างเช่น การหยุดเพื่อช่วยเหลือคนแปลกหน้าในขณะที่ขับรถเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น เนื่องจากหลายคนกลัวว่าบุคคลนั้นอาจเป็นคนที่ปล้นรถหรืออาชญากรที่โหดร้าย

บางครั้งขอทานซึ่งต้องการความช่วยเหลืออาจเข้าไปใกล้บางคน แต่เนื่องจากขอทานหลายคนมีเล่ห์เหลี่ยม เขาจึงถูกปฏิเสธ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นได้กล่าวถึง หลายคนได้กลายเป็นคนเยือกเย็นจนถึงจุดที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าใครจะช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อไป บางคนได้กลายเป็นคนแข็งกระด้างเพราะว่าทุกคนดูเหมือนเห็นแก่ตัว

อย่างไรก็ดีความอธรรมของโลกนี้ไม่ควรหยุดเราจากการรัก มันไม่ควรดับไฟรักของเรา หรือทำให้เราหยุดความกรุณาหรือความเมตตาสงสาร เราต้องเข้าถึงและเข้าถึงเรื่อย ๆ เพื่อช่วยเหลือคนที่ขัดสน เรามีพระวิญญาณ และพระองค์จะนำทางเราอย่างถูกต้องในเรื่องนี้ จงไว้วางใจพระองค์ ถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่จริงหรือ “แปลก” พระองค์จะทำให้คุณรู้อย่างทันเวลาว่าจะต้องทำอย่างไร

ดังนั้นเมื่อคุณเห็นว่าบางคนกำลังมีปัญหา อย่านิ่งเฉย จงพร้อมที่จะช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าในอดีตคุณเคยถูกหลอกมาก่อน อย่าพูดว่า “ฉันจะไม่ช่วยเหลือคนอื่นอีก” เพราะว่าบางคนได้เคยหลอกคุณ คนเหล่านั้นที่หลอกคุณจะมีปัญหากับพระเจ้าเอง แต่คุณจะต้องรักและช่วยเหลือคนอื่นให้มากขึ้นต่อไป

องค์พระเยซูเจ้าทรงเห็นลักษณะของอันตรายของวันเวลาที่เราอยู่ล่วงหน้า นั่นคือมีความอธรรมและความไร้กฎระเบียบอย่างมากมาย นั่นคือมีความเยือกเย็นอย่างมากมาย และเนื่องจากสิ่งนี้พระองค์กล่าวว่าความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลง แต่นั่นไม่ใช่คำแนะนำให้เราอ่อนกำลัง, ถดถอย หรือสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตในความรัก ใช่ มันเป็นช่วงเวลาที่ชั่วร้าย แต่เราได้รับการทรงนำโดยพระปัญญาของพระเจ้า และถูกความรักของพระเจ้ากระตุ้นให้เดินอย่างรอบคอบและส่องสว่างในท่ามกลางโลกที่คดโกงและวิปลาส

ความรักไม่สามารถพ่ายแพ้ได้ คุณจะไม่เป็นคนโง่เพื่อความเชื่อ, ความหวังใจ และความรัก ดังนั้นจงรักษาไฟรักให้ลุกโชติช่วง คุณจะชนะเสมอในท่ามกลางความชุกชุมของความบาป, ความชั่ว และความอธรรมของโลกในวันนี้

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ซึ่งได้หลั่งเข้าสู่หัวใจของข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ ในฐานะทูตของพระองค์ข้าพระองค์ถูกตกแต่งด้วยความอ่อนสุภาพ, ความเมตตา และความกรุณาที่มีต่อคนอื่น และด้วยสติปัญญาของพระองค์ที่กำลังนำข้าพระองค์อยู่เสมอ ไฟรักของข้าพระองค์ลุกโชติช่วงแม้อยู่ในท่ามกลางโลกที่คดโกงและวิปลาส ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม :กาลาเทีย 6:9-10; โคโลสี 3:12; 1 เปโตร 3:13-14; ฮีบรู 10:35-36


Comments are closed