อาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2017
รักษาพระคำไว้ในจิตสำนึกของคุณ
Keeping The Word In Your Consciousness

“จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน” (1 ทิโมธี 4:15)

    การภาวนาพระคำของพระเจ้าช่วยนำเอาพระคำเข้าไปในจิตสำนึกของคุณ ยกตัวอย่างเช่นในสดุดี 1:1-3 กล่าวไว้ว่า “บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น” การภาวนาในข้อพระคำนี้จะทำให้คุณมีสติและเดินในแสงสว่างแห่งพระพรนั้น

นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในโยชูวา 1:8 “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ” คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากเท่าที่คุณเลือกที่จะเป็น ชีวิตของคุณสามารถเป็นชีวิตที่มีชัยชนะและมีความเป็นไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด กุญแจคือการภาวนาพระคำ

การภาวนาพระคำจะทำให้ความคิดท่าทีของคุณจดจ่อที่ชัยชนะและความสำเร็จ ทำให้คุณมองเห็นความท้าทายเป็นเหมือนบันไดสำหรับความก้าวหน้าของคุณ ไม่ใช่อุปสรรค การภาวนาทำให้พระคำนั้นเข้าไปสัมพันธ์กับวิญญาณของคุณ กลายเป็นพลังที่พลักดันคุณไปสู่การกระทำในแง่บวกสร้างจิตสำนึกของพระคำในวิญญาณของคุณ และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณจะอยู่บนจุดสูงสุดเสมอ พัฒนาท่าทีและแนวความคิดของผู้ชนะเลิศผ่านทางฤทธิ์เดชของพระคำพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า พระคำของพระองค์ทรงเป็นโคมส่องเท้าของข้าพระองค์ และเป็นแสงสว่างให้แก่ทางของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง ชีวิตของข้าพระองค์โน้มไปด้านบนและข้างหน้า ด้วยสติปัญญาของพระองค์ พระสิริ และความยอดเยี่ยมซึ่งส่องออกมาผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตด้วยสติปัญญา เพราะว่าจิตสำนึกในพระคำของพระองค์อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:16; กิจการ 20:32; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed