พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013

รักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ
Maintain Your Confession

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้ว่า `จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับการอัศจรรย์ หรือถ้อยคำจากพระเจ้า ศัตรูจะพยายามทุกวิถีทางในการหลอกคุณ และขโมยการอัศจรรย์หรือพระคำนั้นไปจากคุณ แต่จงรักษาคำพยานของคุณไว้ ไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ จะยากลำบากเพียงใดก็ตาม จงปฏิเสธที่จะกลัว และพูดความเชื่อของคุณต่อไป ซาตานมักจะใส่ความกลัวเข้ามาในใจของมนุษย์โดยการโยนระเบิดเข้ามาในความคิดของพวกเขา ด้วยความคิดในแง่ลบ ความคิดอย่างเช่นสุขภาพที่ไม่ดี
ไม่สำคัญว่าหมอจะตรวจพบอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ จงปฏิเสธที่จะกลัว จงรักษาจุดยืนของคุณในพระคำของพระเจ้าไว้ และประกาศพระคำแห่งความเชื่อและการรักษาของพระเจ้า
คริสเตียนบางคนบางครั้งพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ หลังจากเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ หรือคำเผยพระวจนะที่เขาได้รับจากพระเจ้า ทุกสิ่งดูเหมือนเป็นตรงกันข้าม อาการเดิม ๆ ของโรคที่พวกเขาเคยเป็นก็กลับมา และมากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือการโจมตีของศัตรูเพื่อทดสอบความมั่นใจของคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในชีวิตของคุณ ในเวลาเช่นนั้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือรักษาคำพยานของคุณไว้ ประกาศพระคำของพระเจ้าต่อไป จงปฏิเสธที่จะให้อาการเหล่านั้นมาขโมยการรักษาที่คุณได้รับไป
อย่าลังเลในพระคำของพระเจ้าโดยผ่านความไม่เชื่อ ความเชื่อที่เข้มแข็งไม่เคยยอมแพ้ แต่รักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อไว้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่หมดหวังด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ ไม่ว่าการทดสอบและการทดลองที่มาต่อสู้คุณคืออะไรก็ตาม จงยืนอย่างมั่นคง และรักษาพระคำไว้ในปากของคุณ ภาวนาและพูดพระคำนั้นอย่างต่อเนื่อง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ความมั่นใจของข้าพเจ้าอยู่ในพระคำของพระเจ้า และจิตใจของข้าพเจ้าตั้งอยู่บนความจริงของตัวตนของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ความเชื่อของข้าพเจ้าในพระคำมีชัยชนะ และข้าพเจ้าเดินในสุขภาพที่ดี ชัยชนะ ความรุ่งเรือง และความสำเร็จในวันนี้ และข้าพเจ้ามีชัยเหนืออุบายทั้งปวงของมารร้าย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 11:3; มัทธิว 17:20; มาระโก 11:23


Comments are closed