ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2016

ยุทธวิธีการนมัสการและการสรรเสริญ
The Worship And Praise Strategy

“ประมาณเที่ยงคืน เปาโลกับสิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ ในทันใดนั้น เกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคน” (กิจการ 16:25-26)

    กิจการ 16 ได้เรียงลำดับเหตุการณ์การนมัสการของเปาโลและศิลาสว่าเป็นเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ปลดปล่อยพวกเขาออกมาจากเรือนจำ เมื่อคุณนมัสการพระเจ้าจากใจของคุณในความงดงามของความบริสุทธิ์ ผลก็คือว่าจะมีแรงผลักดันของพระเจ้าไปสู่ความพิเศษแห่งสง่าราศี โดยใช้ยุทธวิธีการสรรเสริญในยามที่ต้องเผชิญความท้าทาย นมัสการพระเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยความจริงใจ ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ และพระองค์จะทรงปรากฏพระองค์เป็นตัวแทนคุณ

ถ้าคุณปรารถนาการอัศจรรย์ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือการเงินของคุณ หรือแม้ว่าปัญหาในที่ทำงาน หรือบางทีอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือของคนที่คุณรัก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ทำสิ่งนี้ด้วยความเชื่อ เขียนสิ่งที่เป็นความกังวลของคุณ และวางไว้ตรงหน้าคุณ จากนั้นเริ่มต้นร้องเพลงสรรเสริญที่มาจากการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ร้องเพลงนั้นไปเรื่อยๆ สลับด้วยการพูดภาษาแปลกๆ สิ่งที่คุณกำลังทำนี้เป็นการปลุกฤทธิ์เดชของพระเจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เหนือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ

คุณไม่ต้องพูดอะไรมาก อย่าพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นกังวล จดจ่อที่พระเจ้า ในขณะที่คุณร้องเพลงและเต้นรอบสิ่งที่คุณได้เขียนไว้ เปล่งถ้อยคำสรรเสริญยกย่องพระองค์ เมื่อคุณทำเช่นนี้ ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะไหลผ่านตัวคุณ อย่าเพิ่งหยุด สรรเสริญและนมัสการต่อไป ตะโกนถ้อยคำแห่งคำสรรเสริญและความเชื่อ และเมื่อแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น พูดภาษาแปลกๆ อีกครั้งหนึ่ง

ทันใดนั้น คุณจะมีข้อความแห่งชัยชนะ ไม่ว่าเรื่องนั้นคืออะไรก็ตาม การนมัสการเช่นนั้นจะนำมาซึ่งการอัศจรรย์ แทนที่จะรู้สึกหดหู่ หมดสิ้นหนทาง หรือหมดกำลังใจ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ใช้ยุทธวิธีการนมัสการและการสรรเสริญ ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าจะถูกปลุกเร้า และคุณจะมีคำพยาน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขณะที่ข้าพระองค์ร้องเพลงเพื่อยกย่องสรรเสริญพระองค์ ในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์ และนมัสการพระองค์ในวิญญาณและในความจริง ฤทธิ์เดชของพระองค์จะถูกสำแดงในชีวิตของข้าพระองค์ แม้ในเวลานี้ พระสิริของพระองค์ถูกสำแดงในข้าพระองค์ และในสถานการณ์ต่างๆ ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชัยชนะนิรันดร์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ผู้วินิจฉัย 5:3; เศฟันยาห์ 3:17


Comments are closed