วันพฤหับดีที่ 5 ธันวาคม   2019                                                            

ยืนอยู่ในช่องโหว่
Stand In The Gap

ซีโมน ซีโมนเอ๋ย นี่แน่ะ ซาตานขอพวกท่านไว้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน (ลูกา 22:31-32)

ในการศึกษาพระคำฉันได้อ่านข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้หลายครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันพูดว่า “พระเยซูเจ้า ทำไมพระองค์ต้องอธิษฐานเผื่อซีโมน? พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าหรือ? ทำไมพระองค์ไม่เปลี่ยนเขา?” ทำไมพระเยซูไม่เผยพระวจนะถึงซีโมนและพูดว่า “ความเชื่อของคุณจะไม่ล้มเหลว”? แต่พระองค์พูดว่า “เราได้อธิษฐานเผื่อท่าน” เมื่อคุณอธิษฐานเผื่อบางคนคุณสามารถอธิษฐานด้วยความหวังเท่านั้น ดังนั้นพระเยซูอธิษฐานเผื่อเปโตรด้วยความหวัง นี่คือคำสอนที่ดีจริงๆ

ดังนั้นบางครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจเปิดตาของเราให้เห็นพี่น้องบางคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราจำเป็นต้องอธิษฐานวิงวอนเผื่อเพื่อให้พวกเขาไปยังจุดที่เราเชื่อว่าพวกเขาควรจะอยู่ นี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบเฉพาะของศิษยาภิบาล แต่เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังจากคุณ นั่นคือการอธิษฐานวิงวอนอย่างลึกซึ้งเพื่อคนอื่น ไม่ใช่เพียงเพื่อผู้หลงหายเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แต่อาจกำลังหลงทางอยู่

ถ้าองค์เจ้านายจะอธิษฐานเผื่อเปโตร เราจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องชายหญิงให้มั่นคงในความเชื่อมากกว่านั้นสักเท่าใด อย่ามองดูพวกเขาตกต่ำหรือวิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของพวกเขา จงยืนอยู่ในช่องโหว่เพื่อพวกเขา

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่พระเยซูไม่ได้พูดว่า “ซีโมน เราได้อธิษฐานเผื่อท่านที่ซาตานจะไม่แตะต้องท่าน”? พระองค์ไม่ได้อธิษฐานว่าซาตานจะไม่โจมตีเขา แต่พระองค์อธิษฐานว่าความเชื่อของเปโตรจะมีชัย สิ่งนี้บอกอะไรแก่เรา? ซาตานไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ปัจจัยสำคัญคือความเชื่อของเรา มันไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด มันไม่สำคัญว่าความเจ็บป่วยจะรุนแรงขนาดไหน มันไม่สำคัญว่าความเจ็บปวดจะน่ากลัวเพียงไร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อของคุณเข้มแข็งพอที่จะมีชัย นั่นคือสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้นเมื่อคุณเห็นคริสเตียนที่ถูกมารทำร้ายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความบาป ความเจ็บป่วย หรือการขาดแคลน นั่นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจแห่งความเป็นปุโรหิตของคุณที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาให้ความเชื่อของพวกเขาไม่ล้มเหลวไม่ว่าสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่จะเป็นเช่นไร

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่จะยืนอยู่ในช่องโหว่สำหรับคริสเตียนที่ความเชื่ออาจจะถูกโจมตีในวันนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ความท้าทายที่พวกเขากำลังประสบอยู่นั้นจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้และพวกเขาจะไม่ถูกเอาชนะด้วยการทดลอง นั่นคือความเชื่อของพวกเขาจะมีชัยในขณะที่พวกเขาได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณของพระองค์ในมนุษย์ภายในของพวกเขาที่จะยืนหยัดและมั่นคง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 3:14-16; กาลาเทีย 4:19; เอเฟซัส 1:16


Comments are closed