วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม
ยกระดับชีวิตของคุณจากจากพระสิริสู่พระสิริ
From Glory To Glory

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ …เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)

     ความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ความสำเร็จและระดับความสำเร็จที่ยิ่งขึ้นคือความปรารถนาของมนุษย์ทุกคน แต่สิ่งนี้ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่เข้าใจยากสำหรับหลายๆ คน เพราะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำ พระคำของพระเจ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการมีชีวิตที่เกิดผล มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ นั่นคือโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ ไม่ใช่โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตู้เสื้อผ้า บ้าน หรือบัญชีธนาคารของคุณ

ทำไมความคิดของคุณถึงสำคัญ? นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงออกแบบให้ความคิดเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ ความคิดของคุณนั้นไร้ขีดจำกัดในการสร้างสิ่งที่คุณปรารถนา เมื่อคุณใช้พลังความคิดในการทำงานความเป็นไปได้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีข้อจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ และแน่นอนว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆว่าคุณจะสามารถขับเคลื่อนตัวคุณเองให้ไปได้สูงขนาดไหนในชีวิต!

ความเจริญรุ่งเรืองของคุณขึ้นอยู่กับเนื้อหาและคุณภาพของความคิดของคุณเป็นหลัก เพราะด้วยความคิดของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวคุณ นั่นคือคุณสามารถสร้างโครงสร้างและการบริหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตของคุณและเพลิดเพลินไปกับชีวิตและพระพรพิเศษที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณ

จงเปิดความคิดของคุณต่อพระคำของพระเจ้าผ่านทางการศึกษาและการใคร่ครวญ อย่าแค่ปัดหรือเปิดผ่านหน้าของพระคัมภีร์เท่านั้น จงศึกษา! 2 ทิโมธี 2:15 กล่าวว่า “จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” ผ่านการตั้งใจใคร่ครวญพระคำ ความคิดของคุณได้รับการจัดระเบียบ หรือจัดระเบียบใหม่ โปรแกรม หรือโปรแกรมใหม่ เนื้อหาและกระบวนการถูกทำให้สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าและน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตของคุณ นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

จงจำไว้ว่าคุณเป็นใครในวันนี้คือหน้าที่หรือการแสดงออกของเนื้อหาและการทำงานของความคิดของคุณ ผ่านพระคำของพระเจ้าคุณสามารถทำงานกับความคิดของคุณและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณเป็นการยกระดับ ซึ่งสะท้อนออกในลักษณะของคุณและผลที่คุณมีในชีวิต สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่พระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงความคิดของข้าพระองค์ เปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ จัดระเบียบใหม่ และเขียนโปรแกรมความคิดของข้าพระองค์ใหม่ในทิศทางของน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ตั้งใจใคร่ครวญและทำให้พระคำของพระองค์เป็นความมุ่งหมายของวิญญาณของข้าพระองค์ ความคิดของข้าพระองค์ก็เต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความเป็นไปได้ และด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงประสบกับพระสิริ ความเป็นเลิศ ความสำเร็จ ชัยชนะ และความเจริญรุ่งเรืองที่สูงขึ้น ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:23; ฟิลิปปี 4:8


Comments are closed