วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013

มีแรงบันดาลใจในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น
Be Inspired To Pray For Others

“เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง” (1 ทิโมธี 2:1)

    มีฤทธิ์เดชเพียงพอภายในคุณที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆให้เป็นสิ่งดีสำหรับคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้ผ่านทางคำอธิษฐาน เพราะว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ภายในคุณแล้ว (กิจการ 1:8)
ข้าพเจ้าจำได้ถึงคำพยานของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พิการทางสมอง และไม่สามารถเดินได้ เธอสามารถเคลื่อนไหวไปมาบนรถเข็นได้เท่านั้น และมีเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่เธอสามารถเคลื่อนไหวได้คือคอของเธอ เนื่องจากโรคนั้นทำให้ร่างกายของเธอแข็งไปทั้งหมด

เธอถูกนำตัวไปยังการนมัสการอัศจรรย์ และในขณะที่ประชุมอยู่นั้น เธอร้องไห้และร้องเรียกพระเจ้าให้ช่วยเธอ มีบางคนเห็นเธอและเริ่มต้นที่จะอธิษฐานเผื่อเธอด้วย เมื่อพวกเขาอธิษฐานเพื่อเธอ เธอขอให้ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆ ช่วยพยุงเธอขึ้น ถึงแม้ว่ามือและขาของเธอจะรู้สึกหนักและเจ็บปวด เธอก็ยืนขึ้น เมื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อเธอ ผู้หญิงท่านนั้นหนุนใจเธอกล่าวว่า “อย่ากังวล ขยับมือและขา พระเจ้าได้รักษาเธอแล้ว”

ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากสำหรับเธอที่จะเคลื่อนไหว เธอมีกำลังใจโดยความเชื่อของคนเหล่านั้นที่กำลังอธิษฐานเผื่อเธอ และเริ่มต้นที่จะก้าวเท้าของเธอออกไป ทุกคนเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเธอก้าวออกไปทีละก้าว ทีละก้าว ต่อหน้าต่อตาพวกเขา เธอเริ่มต้นที่จะวิ่งไปรอบๆห้อง! สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าผู้เชื่อเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างเธอ มีความสงสารที่จะอธิษฐานเผื่อเธอ

มีสิ่งมากมายที่เราสามารถทำและเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นถ้าเราอธิษฐานเผื่อพวกเขา มีหลายคนที่กำลังผ่านความเจ็บปวดมากมายที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวถึงพระเยซูรับรู้ถึงความอ่อนแอของเรา (ฮีบรู 4:15) จงมีความรู้สึกร่วมกับคนบาปและคนที่กำลังทนทุกข์ที่อยู่รอบข้างคุณ ให้เสียงร้องของคนยากจน เจ็บป่วย และทนทุกข์นั้น เพิ่มความสงสารในคุณที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขา และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของพวกเขาในวันนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้าอธิษฐานในวันนี้เพื่อผู้ที่ทนทุกข์ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ คนที่เจ็บป่วย หลงทาง บาดเจ็บ หรือกำลังประสบกับความรู้สึกเจ็บปวดอย่างไรก็ตาม โดยพระวิญญาณของพระองค์ และผ่านการช่วยเหลือของทูตสวรรค์ การช่วยเหลือจะมาถึงพวกเขา ข้าพระองค์อธิษฐานว่าความเชื่อ ความกล้าหาญ และความเข้มแข็งที่พวกเขาต้องการที่จะมีชัยชนะจะได้ทรงประทานให้กับพวกเขา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 2:1-4


Comments are closed