ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017
มีแรงบันดาลใจที่จะชนะเสมอ
Be Inspired To Always Win
“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์”
(ฟีลิปปี 3:13-14)

    ลองคิดถึงห้องเรียนที่มีนักเรียนกำลังเรียนในวิชาเดียวกัน ในท่ามกลางพวกเขา บางคนอ่านหนังสืออย่างหนัก เพื่อที่พวกเขาจะสอบไม่ตก บางทีพวกเขาอาจตกมาแล้วในการสอบครั้งก่อนๆ และก็มีบางคนที่กำลังอ่านหนังสืออย่างหนักเช่นเดียวกัน เพราะว่าพวกเขาอยากมีเกรดที่ดี พวกเขาต้องการชนะรางวัล

ถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็อ่านหนังสืออย่างหนัก แรงจูงใจของพวกเขานั้นต่างกัน นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต การที่บางคนทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าเขากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจของเขา คุณควรที่จะมีแรงจูงใจในความฝันของความสำเร็จ และไม่ใช่ความกลัวในความล้มเหลว จงปฏิเสธที่จะถูกหลอกหลอนโดยความผิดพลาดในอดีต แต่ให้ได้รับการท้าทายโดยความเป็นไปได้ของอนาคตที่สดใสกว่า หลายคนบ่นถึงอดีต เศร้าเสียใจเกี่ยวกับอดีตของพวกเขา สงสัยว่าจะทำอย่างไรดีกับอดีตของพวกเขา แทนที่จะมองไปในอนาคตด้วยความหวังและโอกาสที่เปิดสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

ไม่ว่าความท้าทายหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตจะเป็นอย่างไร จงมีแรงจูงใจโดยรางวัลแห่งชัยชนะ มองเห็นอนาคตที่สดใสและยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้า เข้าสู่ปีใหม่ด้วยความคิดนี้ เปาโลกล่าวว่า “…ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล…” อย่าคิดถึงความล้มเหลว อย่าคิดถึงความพ่ายแพ้ ก้าวออกไปสู่ปีนี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ มองเห็นแต่ชัยชนะและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
จงปฏิเสธที่จะเป็นเช่นนั้น! คุณเกิดมาเพื่อชนะ และพระเจ้ากำลังนำคุณไปบนขบวนเดินแห่งชัยชนะ ลืมอดีตที่ผ่านมา ยึดเอาอนาคตของคุณและมีชัยชนะ!
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ พระองค์ทำให้เท้าของข้าพระองค์เป็นเหมือนกวาง และทำให้ข้าพระองค์อยู่อย่างปลอดภัยในที่สูง พระองค์ทรงเป็นกำลังและเป็นสง่าราศีแห่งชีวิตของข้าพระองค์! ในพระองค์นั้นข้าพระองค์มีชีวิตและดำเนินไป ข้าพระองค์มีชัยชนะในวันนี้และตลอดไปโดยพระวิญญาณของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:18-19; โรม 15:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6


Comments are closed