จันทร์ ที่ 29 กันยายน 2014

มีเหตุผลสำหรับการมีชีวิตอยู่ของคุณ
There’s A Reason For Your Being

“โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ…ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้”” (เอสเธอร์ 4:13-14)

    คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคุณจึงเกิดในยุคนี้ ไม่ใช่ในศตวรรษที่ 18? คุณจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีบางสิ่งสำหรับคุณในการให้คุณมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้ พระองค์มีพระประสงค์สำหรับการมีชีวิตอยู่ของคุณ

ชนชาติอิสราเอลอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในช่วงเวลาของกษัตริย์อาหัสสุเอรัส มีชายคนหนึ่งชื่อว่าฮามานเกลียดชังคนยิว และเขาเป็นคนที่มีอิทธิพล ซึ่งมีสิทธิอำนาจอย่างมากในช่วงเวลาของกษัตริย์อาหัสสุเอรัส กษัตริย์เลื่อนขั้นเขาให้อยู่สูงกว่าเจ้าชายทั้งหมดในอาณาจักรของพระองค์ สั่งให้คนรับใช้ทั้งหมดที่ประตูพระราชาให้ก้มกราบนมัสการฮามาน ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านประตูนั้น (เอสเธอร์ 3:1-2) ดังนั้นฮามานซึ่งมีสิทธิอำนาจทางการเมืองและมีอิทธิพลในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวที่เขาเกลียดชัง เนื่องจากโมรเดคัยไม่ได้ก้มกราบเขา

อย่างไรก็ตาม เอสเธอร์ซึ่งก็เป็นคนยิวด้วยเช่นเดียวกัน และได้แต่งงานกับพระราชา อาศัยอยู่ในพระราชวัง ไม่รู้ถึงความเกลียดชังของฮามานและความต้องการของเขาในการทำลายพวกยิว โมรเดคัยลุงของเธอ ได้ส่งข้อความไปยังเอสเธอร์ซึ่งเราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เขาบอกเธอว่า “ใครจะรู้ บางทีเธอมารับตำแหน่งนี้ก็เพื่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้น” เป็นจริงตามนั้น เอสเธอร์ได้ป้องกันฮามานจากแผนการอันชั่วร้ายของเขาที่มีต่อพวกยิวได้ทันเวลา

บางทีคุณคือ “เอสเธอร์” ที่พระเจ้าได้ตั้งคุณไว้ในรัฐบาลในวันนี้ ในตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งคุณสามารถช่วยคนของพระเจ้าได้ บางทีอาจเพื่อให้คุณช่วยเหลือใครบางคน หรือขยายงานของอาณาจักรพระเจ้าในเมืองของคุณ หรือประเทศของคุณออกไป บางทีพระเจ้าได้วางคุณไว้ที่นั่นเพราะว่าพระองค์ทรงทราบเวลาที่ยากลำบากจะมาถึง และคุณก็สามารถยืนขึ้นในเวลานั้น อย่าทำให้พระองค์ผิดหวัง อย่าเพิกเฉยโอกาสที่จะช่วยเหลือ อย่าคิดถึงแต่ตัวคุณเองฝ่ายเดียว คิดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ และการประกาศข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกโดยผ่านการช่วยเหลือจากตัวคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลก ข้าพระองค์ตระหนักและฉวยโอกาสจากพระคุณที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์เพื่อนำวิญญาณและทำตามหน้าที่ของข้าพระองค์ในพันธกิจแห่งการคืนดีกันให้สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 15:1; กาลาเทีย 6:8


Comments are closed