บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน (กิจการ 20:32)

เห็นได้ชัดว่าในโลกทุกวันนี้มีคนยากจนมากกว่าคนร่ำรวย แต่ตามแผนการ วัตถุประสงค์ หลักการ และตามพระคัมภีร์ของพระเจ้า โลกนี้ได้รับการออกแบบให้มีคนร่ำรวยมากกว่าคนยากจน คนส่วนใหญ่ในโลกไม่เคยรู้ความจริงนี้ แต่นั่นเป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้น พระคำของพระองค์สำแดงให้เราเห็นว่ามีมากเกินพอสำหรับทุกคนในโลกนี้!

จงอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง ซึ่งกล่าวว่าพระคำของพระเจ้าสามารถส่งมอบมรดกของคุณไว้ในมือของคุณได้ พระคำไม่เลือกปฏิบัติ จงลงมือทำแล้วจะผลิตผลลัพธ์ในคุณและเพื่อคุณ มีมรดกของคุณในพระเยซูคริสต์ มันไม่แตกต่างอะไรถ้าคุณเกิดในดินแดนที่ยากจนที่สุดของแผ่นดินโลก ซึ่งมีบรรพบุรุษที่ยากจนที่สุด ในพระคริสต์ไม่มีใครที่ยากจน

แม้ว่าคุณเป็นคนยากจนและคุณมาถึงพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ทรง​ยก​คน​ยาก​จน​ขึ้น​จาก​ผง​คลี ทรง​ยก​คน​ขัด​สน​ขึ้น​จาก​กอง​ขี้เถ้า ทรง​ทำ​ให้​พวกเขา​นั่ง​ร่วม​กับ​พวก​เจ้า​นาย และ​ได้​ที่​นั่ง​อัน​มี​เกียรติ​เป็น​มร​ดก…” (1 ซามูเอล 2:8)

 วันนี้คุณอยู่ที่ไหนในชีวิต? พระคำของพระเจ้าสามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาให้แก่คุณ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ การเปลี่ยนของคุณภาพ การเปลี่ยนของลักษณะนิสัย การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง นั่นคือวิธีที่พระเจ้าทำให้เป้าหมายของพระองค์สำเร็จในตัวเรา! นั่นคือผ่านทางพระคำของพระองค์

คุณสามารถยึดพระคำของพระเจ้าตามตัวอักษร ใคร่ครวญ และเริ่มกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองและกำหนดว่าคุณจะไปไกลแค่ไหนในชีวิต ไม่สำคัญว่าคุณจะเติบโตที่ไหน ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ พระคำของพระเจ้าสามารถส่งมอบมรดกของคุณในพระคริสต์ให้แก่คุณได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

แผ่นดินโลกและความสมบูรณ์ของมันเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า และฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ดังนั้นโลกนี้เป็นของฉัน! องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางเท้าของฉันให้อยู่บนศิลา นั่งร่วมกับกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน อยู่เหนือความยากจน ความขาดแคลน และเศรษฐกิจของโลกนี้ ฉันอยู่ในสถานที่แห่งมรดกของฉันในพระเยซูคริสต์ ที่ซึ่งฉันประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:16-17; โรม 12:2; 2 โครินธ์ 9:8


Comments are closed