เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2015

มีอะไรที่มากกว่าสำหรับชีวิต
There’s More To Life

“เพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม” (ลูกา 12:23)

    มีชีวิตที่สบายไม่ได้หมายความว่าคุณมีเฟอร์นิเจอร์ที่ดี คุณขับรถที่สวยงาม หรืออาศัยอยู่ในแมนชั่น หรือมีเรือยอช ฯลฯ คุณสามารถมีทุกอย่างนี้แต่ไม่มีสันติสุขภายใน ในขณะที่บางคนสามารถอยู่ในหลุมลึก ในถ้ำ หรือในคุก แต่ยังเต็มล้นด้วยความยินดี

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัครทูตหลายๆ คน บางคนถูกคุมขัง บางคนถูกเนรเทศ แต่พวกเขาทั้งหมดเต็มล้นด้วยความยินดี ผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนมีประสบการณ์เดียวกันนี้ พวกเขาถูกลงโทษเพราะการพูดความจริง และสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่พวกเขาเต็มล้นด้วยความยินดี ดังนั้นความยินดีนั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ ความพึงพอใจที่แท้จริงอยู่ในวิญญาณของคุณ

มีบางสิ่งสำหรับชีวิตที่มากกว่าสัญลักษณ์ของโลกนี้ในความรุ่งเรือง ความรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรถกี่คัน หรือบ้านกี่หลังที่คุณสร้างไว้ ความรุ่งเรืองที่แท้จริงเกี่ยวกับชัยชนะของพระคำพระเจ้าในชีวิตของคุณ พระคำของพระเจ้ามีชัยชนะในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง? พระคำได้ครอบครองเหนือชีวิตของคุณแล้วหรือยัง? นั่นคือสิ่งที่สำคัญ

คุณต้องการมีความเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไร? คุณต้องการให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่มากเท่าไร? ถ้าคุณภาวนาพระคำ คุณจะมีความรุ่งเรืองรอบด้าน! คุณจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลตามฤดูกาล และใบของคุณก็จะไม่แห้งเหี่ยว และไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะจำเริญขึ้น ทำให้พระคำเป็นความยินดีและการภาวนาของคุณ และชีวิตของคุณจะเต็มด้วยสง่าราศี

ความรุ่งเรืองที่แท้จริงนั้นเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณ ที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่คุณกำลังทำให้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหวัง ความรุ่งเรืองที่แท้จริงมาพร้อมกับความสุข สันติสุขในจิตใจและการเติมเต็ม ความรุ่งเรืองที่แท้จริงคือชีวิตของพระคริสต์ที่เปิดเผยภายในคุณ ความรุ่งเรืองที่แท้จริงมีพระพรและพระคุณของพระเจ้าเต็มขนาด และมีความสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอีกด้วย

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นว่าอะไรคือความรุ่งเรืองที่แท้จริง พระคำของพระองค์เป็นศูนย์กลางและมีชัยชนะอย่างต่อเนื่องในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พึ่งพาในการพัฒนา ความเจริญรุ่งเรือง และการสนับสนุนของพระองค์เท่านั้น ขอบพระคุณพระองค์ที่นำข้าพระองค์เข้าไปในที่แห่งเกียรติ ความยอดเยี่ยม และสง่าราศี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:7-8; ลูกา 12:5; มาระโก 8:35-37


Comments are closed