เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2017
มีสิ่งที่ให้เรียนรู้มากมายในคริสตจักร
So Much To Learn In Church

“แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรม” (ลูกา 4:16)

    มีอะไรมากมายให้เรียนรู้ในคริสตจักร ทุกการนมัสการที่คุณเข้าร่วม พระวิญญาณของพระเจ้ามีบางสิ่งที่พิเศษเตรียมไว้สำหรับคุณ เป็นโอกาสที่ชีวิตของคุณจะได้รับการพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะสร้างนิสัยของการเข้าร่วมประชุมนมัสการในคริสตจักรของคุณ การร่วมประชุมที่คริสตจักรเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นการเรียนที่โรงเรียน คิดถึงนักเรียนที่ไม่สม่ำเสมอกับการเรียนในห้องเรียนของเขา เขาก็จะไม่สามารถทำเกรดที่ดีได้

ข้าพเจ้าจำได้ถึงชายคนหนึ่ง เป็นคนที่มีการศึกษาที่ดีและเดินทางไปที่ต่างๆ มากมาย หลังจากสองปีของการเข้าร่วมนมัสการอย่างสม่ำเสมอที่คริสตจักร เขาได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ผมไม่เคยรู้ว่าผมจะสามารถเรียนรู้และค้นพบสิ่งมากมายในชีวิตของผมเพียงแค่มาที่คริสตจักร”

มีหลายสิ่งที่เราต้องทำในการสร้างชีวิตของเราในฐานะคริสเตียน ยกตัวอย่างเช่น เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างไร? พระเยซูตรัสว่า “พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24) นี่หมายความว่าการนมัสการเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับพระบิดา และพระองค์ปรารถนาให้เรานมัสการพระองค์อย่างถูกต้อง เราจะต้องค้นหาดูว่าความหมายของการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงคืออะไร สิ่งนี้สามารถเรียนรู้ได้จากพระคำของพระเจ้าเท่านั้น เมื่อคุณไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ คุณจะประหลาดใจในการเติบโตของคุณ ในสติปัญญาของคุณ และในความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะรู้ว่าคุณกำลังเติบโต คุณจะเห็นชีวิตของคุณเติบโตขึ้นและก้าวไปข้างหน้า

คริสเตียนบางคนมองหาเพียงแค่บางคนที่จะอธิษฐานเผื่อเขาหรือให้คำปรึกษากับเขาเมื่อเขามีปัญหา เมื่อคุณสร้างนิสัยของการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและคริสเตียนคนอื่นๆ คุณจะเคลื่อนออกจากระดับนั้น เพราะว่าคุณมีความรู้ของพระคำพระเจ้าที่ทำให้คุณมีชัยชนะในชีวิต

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการสามัคคีธรรมกับพระองค์และกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ในคริสตจักร ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระองค์ ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความยินดี และความสุขเสมอไป! ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงแห่งพระพรของพระองค์ และพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:25; สดุดี 133:1-3


Comments are closed