พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2016

มีความเบิกบานใจ
Be Light-hearted

“เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา” (ฮีบรู 12:1)

    ชีวิตในโลกนี้สั้นนัก จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนต้องอยู่บนโลกนี้ และนั่นมีความหมายบางอย่าง มันหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบกับช่วงเวลาของคุณในโลกนี้ ถ้าคุณใช้เวลาของคุณทั้งหมดบนโลกนี้ไปกับการถอนหายใจ เศร้าโศก โกรธ และสิ้นหวัง สิ่งเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้สำหรับคุณ และคุณจะต้องรายงานสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าถึงเหตุผลที่คุณดำเนินชีวิตของคุณแบบนั้น

ไม่มีคนที่โศกเศร้า ไร้ความสุข และขมขื่นใจสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง มีคนที่ทุกครั้งที่คุณมองเห็นเขา ทำหน้าเศร้าเสมอ ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเป็นแบบนั้น คุณแทบจะไม่เห็นเขาหัวเราะหรือยิ้มเลย อย่าดำเนินชีวิตแบบนั้น จงตัดสินใจที่จะเป็นคนที่มีความยินดี มีความสุข และมีความรัก ตัดสินใจที่จะมีเสียงหัวเราะ บางคนอาจสงสัยว่า “ฉันจะต้องหัวเราะทุกวันเลยหรือ?” ใช่ คุณควรจะเป็นเช่นนั้น!

วิธีที่คุณดำเนินชีวิตของคุณเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ คุณคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ และวิญญาณของคุณส่งผลต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ มีการเชื่อมโยงระหว่างคุณและบ้านของคุณ ระหว่างคุณกับรองเท้าของคุณ เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ และทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณ! บุคลิกลักษณะของคุณส่งผลต่อทุกสิ่งที่เป็นของคุณ รวมทั้งเงินของคุณด้วย ดังนั้นเมื่อคุณยอมให้ความเศร้าโศกเข้าไปในใจของคุณ และที่ใบหน้า ก็จะมีผลกระทบในแง่ลบกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่พระคำบอกให้เรามีความชื่นชมยินดีทุกเวลา (1 เธสะโลนิกา 5:16)

คิดความคิดที่มีความสุข จดจ่อความคิดในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข หยุดจดจ่อความคิดของคุณกับสิ่งที่ทำให้คุณเศร้าโศกและไม่มีความสุข เป็นทางเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณมากกว่าที่คุณคิด ในการที่จะประสบความสำเร็จ คุณจะต้องปล่อยความไม่มีความสุขและหน้าเศร้าๆ ออกไป เลือกที่จะมีความเบิกบานใจ ปลดภาระหนักออกไป เอาสิ่งที่ถ่วงอยู่ออกไป เลือกที่จะมีความสุขเสมอ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยินดีที่อยู่ในใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเสริมกำลัง และมีกำลังในการเพิ่มพูนการทำงานและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยวิญญาณของพระองค์ในวันนี้ ผู้ที่เติมเต็มหัวใจของข้าพระองค์ด้วยความยินดี และปากของข้าพระองค์ด้วยเสียงหัวเราะ พระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ ความยินดีของข้าพระองค์ และบทเพลงของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:4; สุภาษิต 16:22; สดุดี 28:7


Comments are closed