ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016

มันจะผ่านไปอย่างแน่นอน!
It’ll Surely Pass

“เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” (2 โครินธ์ 4:17)

    ชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนนั้น ช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจมาถึง วิกฤตการณ์ในชีวิตอาจเข้ามาในชีวิตของคุณในรูปแบบของการทดลอง การทดสอบ และช่วงเวลาของการข่มเหง แต่ในช่วงเวลาเช่นนั้น ให้ยืนหยัดไว้ อย่ายอมแพ้ เพราะว่ามันจะผ่านไปอย่างแน่นอน

จำข้อความที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ตอนที่พระองค์ถูกจับ พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในบริเวณพระวิหารทุกๆ วัน ท่านก็มิได้ยื่นมือออกจับเรา แต่นี่เป็นเวลาของท่าน และเป็นอำนาจแห่งความมืด” (ลูกา 22:53) นี่เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อช่วงเวลานั้นผ่านไป พระบุตรของพระเจ้าได้สำแดงให้เห็น ฮาเลลูยา! ดังนั้นคุณอาจจะต้องผ่านความยากลำบากและเวลาแห่งความมืด แต่พระคัมภีร์บอกให้นับทุกสิ่งเป็นความยินดีเมื่อคุณต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบ โดยรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของคุณนั้นทำให้เกิดความอดทน (ยากอบ 1:2) มันจะจบลงด้วยดีสำหรับคุณ

อาจเป็นว่าคุณได้ถวายให้กับพระเจ้า หว่านเมล็ดของคุณ และถวายสิบลด และทันใดนั้นคุณต้องตกงาน ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้น อย่าตกใจ อย่ากล่าวว่า “โอ พระเจ้า ทำไมสิ่งนี้จึงต้องเกิดขึ้นกับข้าพระองค์?” บางคนอาจกล่าวกับคุณว่า “ถ้าคุณเป็นคริสเตียนจริงๆ แล้วล่ะก็ สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับคุณ” นั่นไม่ใช่ความจริง บางสิ่งสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้แม้ว่าคุณเป็นคริสเตียน แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้ที่คุณเป็น คุณเป็นผู้ชนะ!

สถานการณ์ในชีวิตของคุณไม่ควรเป็นสิ่งกำหนดลักษณะนิสัยของคุณ พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความทรหดอดทนของท่าน” (ลูกา 21:19) คงความมั่นใจในพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ หรือรอบตัวคุณ สิ่งเหล่านั้นอาจทำให้คุณตกอยู่ในถ้ำ นั่นไม่สำคัญอะไร! คุณอาจถูกเกลียดชังและถูกดูหมิ่น นั่นก็ไม่สำคัญอะไร ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตถายในคุณ และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ

ปัญหาเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเท่านั้น! ความยากลำบากเป็นสิ่งชั่วคราว มันมาและผ่านไป! ไม่ว่าความกดดันอะไรที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ สิ่งเล่านั้นเป็นความยากลำบากเล็กน้อย เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดพระสิริที่ยอดเยี่ยมและคงอยู่ถาวรแก่คุณ เมื่อคุณคงรักษาจุดสนใจของคุณที่พระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปลอบประโลมจากพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพระองค์เสมอ และข้าพระองค์มีชัยชนะในวันนี้โดยพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:2; ยอห์น 16:33; 2 เปโตร 1:19


Comments are closed