วันพุธที่ 19 มิถุนายน

มันกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
It’s Happening Real-time

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์”(ฟิลิปปี 2:13)

     สังเกตว่าข้อที่เราพึ่งอ่านไม่ได้พูดว่า “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เคยทำการอยู่ภายในพวกท่าน…” แต่บอกว่า “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน” คำว่า “ทำการ” นั้นเป็นภาษาอังกฤษสมัยเก่าของคำว่า “ทำงาน” มันไม่ได้อยู่ในอดีตกาลหรืออนาคตกาล แต่เป็นปัจจุบันกาลที่ก้าวไปเรื่อยๆ พระเจ้ากำลังทำงานในคุณตอนนี้! มันเกิดขึ้นในเวลานี้ พระองค์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในตัวคุณ เสริมกำลัง ให้พลัง และสร้างความปรารถนา และความสามารถในการทำให้น้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำเร็จในตัวคุณเพื่อความโปรดปรานของพระองค์ คุณไม่ยินดีในสิ่งนี้หรือ?

นี่หมายความว่าไม่มีข้อยกเว้นหรือความเป็นไปได้สำหรับความล้มเหลวหรือความอ่อนแอ เพราะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เองเป็นผู้ขับเคลื่อน ดลใจ เปิดใช้งาน และเร้าคุณให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์! มีคนที่กังวลและกลัววันพรุ่งนี้ ด้วยความไม่แน่ใจว่าพวกเขายังคงทำให้พระเจ้าพอพระทัยและเดินในความสว่างของพระองค์อยู่หรือไม่ ไม่! ไม่เมื่อคุณตระหนักว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในตัวคุณ

ใช่ ด้วยกำลังของคุณเอง คุณจะทำไม่ได้ คุณอาจสะดุดและล้มลง พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์ แต่คนอธรรมจะต้องถูกทำลายในความมืด เพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่”
(1 ซามูเอล 2:9) พระองค์จึงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อาศัยอยู่ในเราและช่วยให้เราดำเนินชีวิตของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

การเดินในความชอบธรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในทางของพระเจ้าและเป็นประโยชน์ การเข้าร่วมการประชุมของคริสตจักร การประกาศข่าวประเสริฐ การรักผู้อื่น ฯลฯ เป็นผลมาจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพในเวลานี้ของพระองค์!ตลอดเวลาที่คุณคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างที่ดีต่อพระเจ้าและดีต่อผู้คน นั่นไม่ใช่ความคิดของคุณหรือเนื้อหนังของคุณ นั่นคือพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในคุณ

แม้ในตอนนี้พระองค์เองก็เป็นผู้ที่ทำงานในตัวคุณในขณะที่คุณศึกษาบทเฝ้าเดี่ยวนี้ ผ่านทางคำสอน การอธิษฐาน การศึกษาเพิ่มเติม และการอ่านพระคัมภีร์ต่างๆ ประจำวัน พระองค์ก็กำลังนำข้อมูลและการหยั่งรู้มาให้แก่คุณ ความเข้มข้นของพระสิริของพระองค์กำลังเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณในขณะที่คุณชื่นชมในพระพรที่ได้ถูกเปิดเผยจากจากพระคำของพระเจ้า พระองค์กำลังทำการปรับ การเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณเป็นแชมเปี้ยนและเป็นผู้ชนะตลอดไป และพระองค์กำลังทำงานอยู่ในเวลานี้! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์รับรู้และฉวยโอกาสอย่างเต็มที่จากฤทธิ์อำนาจและพลังงานที่มีอยู่ในตัวของพระองค์อย่างเต็มที่ซึ่งกำลังทำงานอย่างเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในตัวข้าพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชมพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์แม้ในตอนนี้ และข้าพระองค์ขอป่าวประกาศว่าข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ที่เสริมกำลังข้าพระองค์ ข้าพระองค์เพียงพอในความพอเพียงของพระองค์ ทำงานโดยความสามารถ ประสิทธิภาพ และพลังของพระวิญญาณ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:8; โคโลสี 1:29; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed