ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2015

มอบการงานของคุณไว้กับพระองค์
Commit Your Work To Him

“จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้” (สุภาษิต 16:3)

    บ่อยครั้ง ผู้คนตั้งเป้าหมายและตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตของพวกเขา อาจเป็นเรื่องของการเงิน ครอบครัว การงาน หรือธุรกิจของพวกเขา แต่ที่สำคัญพอๆ กับการตั้งเป้าหมาย คืออย่าตั้งเป้าหมายจากอารมณ์ ให้ตั้งเป้าหมายผ่านทางพระวิญญาณ นี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดไป

การอดอาหารและอธิษฐาน เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องย้ำเสมอ การอดอาหารอธิษฐานหมายความว่าคุณแยกตัวเองออกจากทุกสิ่ง โดยเฉพาะอาหาร ในขณะที่คุณใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พูดคุยกับพระองค์ และอธิษฐานในพระวิญญาณเกี่ยวกับเป้าหมายและความปรารถนาของคุณ ถ้าคุณกำลังทำงานในโครงการบางอย่าง และคุณต้องตัดสินใจในก้าวต่อไป จงอธิษฐานในพระวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานถ้อยคำแก่คุณและเปิดเผยความคิดของพระเจ้ากับคุณ คุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือก้าวต่อไป

มอบเป้าหมายและความปรารถนาของคุณแด่พระเจ้าในคำอธิษฐานเสมอ อาจมีข้อจำกัด โครงการและเป้าหมายอาจเป็นไปในลักษณะที่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอธิษฐานอย่างไร วางใจในพระวิญญาณ พระองค์จะทรงช่วยให้คุณอธิษฐานได้อย่างถูกต้อง โรม 8:26 กล่าวว่า “ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ” (โรม 8:26) ประโยคที่ว่า “พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลัง” สามารถกล่าวได้ว่า “พระวิญญาณทรงพยุงเราขึ้นในความอ่อนแอของเรา”

อย่าตัดสินใจสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณโดยไม่ได้ไปในทางของพระวิญญาณ สิ่งนี้จะช่วยคุณไม่ให้เจอปัญหามากมาย และวางคุณไว้บนทางที่นำไปสู่ชัยชนะ ขณะที่คุณเตรียมตัวสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึง มอบแผนการและเป้าหมายของคุณแด่พระเจ้า และพระองค์จะทรงสถาปนาทางของคุณ เป้าหมายของคุณคืออะไร? อะไรคือนิมิตที่คุณมี? มอบสิ่งเหล่านั้นไว้แด่พระองค์และไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทิศทางและการทรงนำของพระวิญญาณของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ในปีที่กำลังจะมาถึง! ข้าพระองค์มอบความปรารถนาและเป้าหมายสำหรับครอบครัวของข้าพระองค์ การเงิน การงาน ธุรกิจ และการรับใช้ของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โดยทราบว่าพระองค์จะสามารถทำให้สำเร็จได้เกินกว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถขอ คิด หรือจินตนาการได้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 37:5; 2 พงศาวดาร 27:6; 2 ทิโมธี 1:12


Comments are closed