เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
มองเห็นจากภายใน
See From Within

ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:18)

   ก่อนการสำแดงออกที่มองเห็นได้ถึงพระสิริ ความสำเร็จ ชัยชนะ ความรุ่งเรือง และความก้าวหน้าที่คุณปรารถนาในชีวิต คุณจะต้องมองเห็นก่อนภายในคุณ เมื่อคุณมองเห็นจากภายใน สิ่งนั้นก็จะเป็นของคุณ นี่เรียกว่า “การมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น” คุณไม่สามารถมีสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าคุณยังมองไม่เห็นจากภายใน

นี่เป็นสิ่งที่หลายคนพลาดไป พวกเขาต้องการมองเห็นด้วยตาของเขาก่อนที่จะเรียกว่าเป็นความจริง นั่นไม่ใช่ความเชื่อ ความเชื่อเป็นการเรียกว่าเป็นจริงในสิ่งที่ตายังมองไม่เห็น

ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป แต่เจ้าจะมีชื่อว่า อับราฮัม เพราะเราจะกระทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย…” (ปฐมกาล 17:5-6) อับราฮัมจะต้องมองเห็นก่อนว่าเขาเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติ ในเวลาที่พระเจ้าตรัสกับเขา เขามีอายุได้เก้าสิบเก้าปี และซาราห์ภรรยาของเขาซึ่งหมดประจำเดือนแล้วยังเป็นหมันอีกด้วย

ถึงกระนั้นก็ตาม พระคำกล่าวว่า “ท่านมิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า” (โรม 4:20) พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทั้งหลาย ถ้าเจ้าสามารถนับมันได้…เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น” (ปฐมกาล 15:5) อับราฮัมเชื่อ เขามองเห็นภาพของเชื้อสายที่นับไม่ได้ของเขา มากเท่ากับดวงดาว จากภายในเขา

เมื่อคุณศึกษาพระคำ เรียนรู้ที่จะศึกษาด้วยรูปภาพ มองเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณของคุณ เชื่อและปฏิบัติตามนั้น อย่ารอจนกระทั่งคุณ “มองเห็น” ด้วยตาฝ่ายร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพระวิญญาณตรัสกับคุณว่า “คุณมีงานใหม่แล้ว” อย่ากล่าวว่า “เมื่อฉันได้รับจดหมายการจ้างงาน ฉันก็จะบอกได้ว่าฉันมีงานแล้ว” ไม่ใช่! คุณจะต้องครอบครองในวิญญาณ และด้วยวิญญาณของคุณก่อน เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นจริงมากกว่า

ตระหนักว่าพระพรที่วิญญาณของคุณยึดเอาไว้ และยืนยันด้วยปากของคุณ จะเป็นสิ่งที่สำแดงออกในชีวิตของคุณ ดังนั้น จงมองเห็นชัยชนะ ความรุ่งเรือง สุขภาพ สันติสุข ความก้าวหน้า และความสำเร็จของคุณจากภายใน และกล่าวยืนยันตามนั้น

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ในวันนี้ สายตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ได้รับการเปิดออก มองเห็น และเข้าใจถึงพระพรของพระองค์! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาเพราะว่าข้าพระองค์มองเห็นความสำเร็จ สติปัญญา สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความก้าวหน้า และชีวิตแห่งชัยชนะของข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์มีชีวิต มีชัยเหนือสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 50:2; ฮีบรู 11:6


Comments are closed