จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2013

มองดูภายในสำหรับความคิดสร้างสรรค์!
Look Inwards For Creative Ideas!

“แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7)

ในฐานะลูกของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า ทุกสิ่งที่คุณทำจะจำเริญขึ้น “เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3) อย่าอยู่เฉยหรือว่างงาน คุณจะต้องหาบางสิ่งที่คุณถนัด บางสิ่งที่ดีสำหรับพระเจ้าและดีสำหรับผู้คน และทำมัน อวยพรโลกนี้ด้วยงานจากน้ำมือของคุณ มองดูพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณสำหรับความคิดที่ยอดเยี่ยม จงจำไว้ว่า ความสำเร็จไม่ใช่เกี่ยวกับเงินทั้งหมด ถ้าคุณมีความคิดที่ถูกต้อง และฝึกฝนตัวคุณเองในแนวทางตามความคิดของคุณ เงินทองจะมาหาคุณ
ดังนั้นจงคิดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ารอบตัวคุณ และโลกนี้ในช่วงเวลาของคุณ สิ่งที่จำเป็นหลักอย่างหนึ่งสำหรับความสำเร็จคือการมองดูความต้องการของมนุษย์ และออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น โยเซฟที่เป็นนักโทษได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีของอียิปต์ได้อย่างไร เขาได้ทำบางสิ่ง เขาได้ใช้ของประทานของเขาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และพระเจ้าได้ยกชูเขาขึ้น
บางคนเชื่อว่าเหตุผลที่พวกเขาทนทุกข์หรือยากจนนั้นก็เพราะว่างานที่พวกเขาทำ นั่นไม่ใช่ความจริง! ปัญหาไม่ใช่ว่างานที่เขาทำคืออะไร แต่เพราะสิ่งที่อยู่ในความคิดของพวกเขา ความคิดของคุณจะกำหนดในสิ่งที่คุณจะเป็น เพราะมนุษย์คิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น (สุภาษิต 23:7)
มองดูภายใน และดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เริ่มต้นความรุ่งเรืองและชัยชนะจากภายในของคุณ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในวิญญาณของคุณ พระเจ้าได้ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณในทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ สำรวจตัวของคุณเอง ขุดลึกลงภายในคุณและค้นพบขุมทรัพย์และความสามารถที่คุณมี ใช้มัน และการเจิมของพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่คุณมีเกิดผลและทวีคูณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้านำสิ่งดีต่างๆออกมาในวันนี้จากภายในข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีความคิดที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้ามีสายตาที่มองเห็นสิ่งลึกลับและนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงประทานสติปัญญาแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเริ่มต้นความสำเร็จ ชัยชนะ และความรุ่งเรืองจากภายใน ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:45; สุภาษิต 4:23


Comments are closed