อาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2017
มรดกของคุณผ่านทางพระคำ
Your Inheritance Through The Word
“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” (กิจการ 20:32)

    ข้อความตอนสุดท้ายของข้อพระคำตอนต้นบอกว่าพระคำสามารถ “ให้ท่าน” มีมรดกร่วมกันกับบรรดาธรรมิกชน พระวิญญาณของพระเจ้าโดยผ่านทางเปาโล ได้เขียนสิ่งนี้ถึงคริสตจักร ทำไมพระองค์จึงบอกสิ่งนี้กับคริสเตียนที่มีมรดกในพระเยซูคริสต์อยู่แล้ว?

เหตุผลนั้นชัดเจน อันดับแรก ต้องเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึงการเป็นเจ้าของมรดก แต่พระองค์กำลังหมายถึงว่ามรดกนั้นได้ถูกส่งมาถึงมือของคุณ ใช่ ตามหลักแล้วทุกสิ่งเป็นของคุณในพระเยซูคริสต์ แต่มีผู้ที่มีสิทธิอำนาจเดิมคือซาตานและสมุนของมัน ที่พยายามดึงคนของพระเจ้าไม่ให้ชื่นชมกับมรดกของพวกเขา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลได้ประกาศว่าพระคำของพระเจ้ามีความสามารถในการนำมรดกมาถึงเมือของคุณได้ เพื่อที่จะสามารถชื่นชมโดยไม่ขึ้นอยู่กับการทำงานของศัตรู

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความยินดี การเติมเต็ม และพระสิริที่มีให้สำหรับเราในพระเยซูคริสต์! เพราะว่าความรุ่งเรืองและพระพรของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของคุณ หรือบรรพบุรุษที่ส่งต่อมรดกมาถึงคุณ! ในพระคริสต์ คุณได้รับมรดก “และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12) เปโตรอธิบายว่ามรดกนั้นไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย (1 เปโตร 1:4)

บางสิ่งที่สวยงามที่ต้องสนใจคือว่าพระวิญญาณไม่ได้บอกว่าพระคำจะแบ่งปันมรดกให้กับคุณ แต่บอกว่า
พระคำจะ “มอบ” มรดกให้แก่คุณ พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า เมื่อคุณภาวนาพระคำ พระพรจะปรากฏชัดในชีวิตของคุณ! ไม่น่าแปลกที่พระคำกล่าวว่า “จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน” (1 ทิโมธี 4:15) ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    พระสิริในพระคำและความชอบธรรมได้สำแดงและปรากฏชัดในชีวิตของข้าพเจ้า ความเชื่อของข้าพเจ้ามีชีวิตและทำให้เกิดผลในขณะที่ข้าพเจ้าทำตามพระคำ พระคำของพระเจ้าในปากของข้าพเจ้าทำให้สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปตามน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า มอบพระพรทั้งหมดที่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับข้าพเจ้าในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; 1 ทิโมธี 4:15; 6:12


Comments are closed