อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2016

ภาวนาถึงความรักของพระองค์

Meditate On His Love

“และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้”
(1 โครินธ์ 13:13)

    มาระโกบทที่ 5 บอกถึงเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคโลหิตตกเป็นเวลาสิบสองปี แต่ได้รับการรักษาให้หายโดยพระเยซู ความเชื่อของเธอนั้นมาจากสิ่งที่เธอได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู ได้ยินว่าพระองค์สำแดงความรักของพระบิดา เธอคงได้ยินถึงการที่พระเยซูรักษาคนตาบอดให้หาย ทำให้คนตายเป็นขึ้นมา ทำให้คนง่อยเดินได้ เธอจะต้องรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ยินถึงการที่พระองค์ทรงตรัสถ้อยคำแห่งความรักกับคนที่บาดเจ็บ ถูกปฏิเสธ ถูกดูถูก และหัวใจที่แตกสลาย

ดังนั้นเธอจึงเชื่อว่าพระเยซูจะไม่ปฏิเสธเธอถ้าเธอมาหาพระองค์ เธอจึงแทรกตัวเข้าไปในฝูงชน เสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อไปให้ถึงพระองค์ จำไว้ว่ามีบัญญัติที่ห้ามเธอไม่ให้แตะต้องตัวของคนอื่น เธอคงจะถูกหินขว้างถ้าถูกจับได้ว่าไปอยู่ในที่สาธารณะในสภาพที่เธอเป็น แต่เธอได้ยินว่าพระเยซูได้แตะต้องและรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย ซึ่งเป็นโรคที่น่ารังเกียจในสังคม สิ่งนี้ให้กำลังแก่วิญญาณของเธอและเพิ่มความหวังว่าเธอจะหายเป็นปกติได้

ในสิ่งที่พระธรรมมัทธิวได้กล่าวว่า “นางคิดในใจว่า “ถ้าฉันได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายโรค”” สังเกตว่ามันเริ่มต้นที่ความคิด เธอคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ได้รู้ว่าเธออยู่ที่นั่น เธอสามารถรับเอาพลังความรักนั้นได้ และเธอทำสำเร็จ เธอได้รับการรักษาในทันทีคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซู? คุณภาวนาอย่างตั้งใจว่าพระองค์รักคุณมากเท่าใดหรือไม่? ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นและทรงแสดงออกคือความรัก การอัศจรรย์ของพระองค์ที่เราได้อ่านเจอในพระคัมภีร์มาจากความรักทั้งสิ้น การสื่อสารและการกระทำของพระองค์ทำให้ทุกคนมองดูที่ความรักของพระบิดา พระองค์ทรงเป็นการเปิดเผยความรักของพระเจ้า พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 15:9 “พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา” พระองค์ตรัสว่า “ภาวนาในความรักของเรา อยู่และพักผ่อนในความรักนั้น” ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ที่มีสำหรับคุณควรทำให้คุณมีความเชื่อที่กล้าหาญเสมอ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงธรรมชาติที่แท้จริงของพระบิดาซึ่งก็คือความรักแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ภาวนา รับเอา และรับประโยชน์จากความรักของพระองค์ในวันนี้ ซึ่งส่งตต่อออกไปผ่านทางข้าพระองค์ให้กับทุกคนในโลกของข้าพระองค์ ความรักของพระองค์ภายในข้าพระองค์ผลักดันให้ข้าพระองค์ออกไปเพื่อรักษาและเป็นพระพรแก่คนอื่นที่อยู่รอบข้าง อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:7-8; 2 โครินธ์ 13:14; 1 โครินธ์ 13:8


Comments are closed