พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2013

พูดอย่างถูกต้อง
Talk Right

“ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลาย” (สุภาษิต 15:4)

    พระเจ้าได้ประทานพลังในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณแก่คุณ และพลังนั้นอยู่ที่ปากของคุณ ยากอบได้เตือนถึงความสำคัญของการพูดอย่างถูกต้องไว้ในยากอบ 3:5 ว่า “เช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใด” (ยากอบ 3:5) พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ โดยทางคำพูดของคุณ คุณสร้างหรือทำลาย โดยการพูดอย่างถูกต้อง คุณได้สร้างชีวิตแห่งชัยชนะ และคงไว้ซึ่งชัยชนะของคุณในพระคริสต์ เช่นเดียวกันกับการพูดถ้อยคำในแง่ลบ หลายคนให้โอกาสกับมารในการเข้ามาปล้นสะดมชีวิตของพวกเขา

คุณอาจเคยได้อ่านเรื่องราวของหญิงชาวชูเนมใน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:8-36 ถึงแม้ว่าลูกชายของนางเพิ่งจะเสียชีวิต เธอได้ไปหาผู้เผยพระวจนะเอลีชาพร้อมกับคำตอบที่ริมฝีปากของเธอว่า “สบายดีค่ะ” เธอไม่ได้ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ หรือบ่น แต่เธอไปหาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง และเธอได้รับการอัศจรรย์ พระเยซูทรงตรัสไว้ในมาระโก 11:23 ว่า “คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูด” เธอพูดว่าสบายดี และถ้อยคำแห่งความเชื่อของเธอทำให้เกิดผล

จงเลือกเสมอที่จะพูดอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการพูดพระคำ เปิดตัวเองให้รับข้อมูลที่ถูกต้อง จากพระคำของพระเจ้าเพื่อช่วยคุณสร้างแนวความคิดที่ถูกต้อง เพราะว่าก่อนที่คุณจะสามารถพูดอย่างถูกต้องได้นั้น คุณจะต้องคิดอย่างถูกต้องก่อน พระคำคือความคิดที่สวมใส่ด้วยคำศัพท์ ความคิดจินตนาการที่เฉพาะเจาะจงของจิตใจ ซึ่งมาจากข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องสามัคคีธรรมกับพระคำอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ให้พระคำเต็มล้นภายในคุณโดยผ่านทางการศึกษาและการภาวนา

พระคัมภีร์กล่าวว่าปากย่อมพูดสิ่งที่มาจากใจ (มัทธิว 12:34) เมื่อวิญญาณของคุณท่วมท้นไปด้วยพระคำ คุณจะพูดอย่างถูกต้อง คุณจะพูดพระคำ! และพระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของคุณจะมีชัยชนะและนำคุณสูงขึ้นในความสำเร็จ ชัยชนะ และความรุ่งเรือง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ความเชื่อของข้าพเจ้าสร้างขึ้นบนพระคำแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า และข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริในขณะที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระคำ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับชัยชนะและความสำเร็จที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่าข้าพเจ้าได้รับการนำโดยพระวิญญาณ ด้วยพระคำซึ่งมีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 3:10; ยากอบ 1:26


Comments are closed