พุธ ที่ 11 มกราคม 2017
พูดต่างออกไป
Talk Differently
“ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

    คุณรู้หรือไม่ว่าคุณพูดอนาคตของคุณ? มนุษย์ทุกคนเป็นไปตามคำพูดของพวกเขา คนที่คุณเป็นในวันนี้ และคนที่คุณกำลังจะเป็น คือผลลัพธ์ของถ้อยคำที่คุณพูด นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องระวังคำพูดของคุณและฝึกฝนที่พูดสิ่งที่ถูกต้อง คนเรียนรู้ภาษาของพวกเขา โดยเฉพาะคำพูดที่ไม่ดี จากโลกรอบตัว บางคนที่พูดเกี่ยวกับงานของเขาอยู่เสมอว่า “งานนี้กำลังฆ่าฉัน” อาจเรียนรู้มาจากเพื่อนที่ทำงาน และเขาอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่จะพูดแบบนั้น แต่สิ่งที่เขาไม่ตระหนักก็คือว่าความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้น

ในฐานะคริสเตียน คุณจะต้องพูดต่างออกไป ไม่พูดความตาย พูดชีวิตเสมอ เรียนรู้และพูดภาษาของพระคำ คนที่พูดอยู่ตลอดเวลาว่า “งานนี้กำลังฆ่าฉัน” ก็คงจะตายตอนอายุหกสิบห้า สภาพร่างกายของเขาคือผลลัพธ์ของถ้อยคำของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อย่าใช้พูดพล่อยๆ เหมือนคนอื่นๆ เหมือนคนที่พูดอยู่เสมอว่า “ฉันกลัว!” “ฉันกลัวว่าฝนจะตก!” คนต้องกลัวไหมในการที่จะพูดว่าฝนกำลังจะตก? เมื่อคุณพูดเช่นนั้น ความกลัวก็เพิ่มขึ้นเหมือนยักษ์และทำให้คุณถูกผูกมัด อย่าพูดว่า “อาการปวดท้องของฉันกลับมาแล้ว” อาการปวดท้องไม่ใช่ของคุณ! อาการปวดท้องไม่ได้มาจากพระเจ้า ดังนั้นอย่าพูดในลักษณะที่คุณเป็นเจ้าของ สิ่งเดียวที่เราพูดคือสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรา ในภาษาที่พระองค์ประทานแก่เรา (1 โครินธ์ 2:12-13)

พระเยซูตรัสว่า “เพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเอง แต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไร” (ยอห์น 12:49) เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราไม่ได้กล่าวตามใจเราเอง” พระองค์หมายความว่าพระองค์ไม่ได้กำลังพูดด้วยตัวของพระองค์เอง พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่พระองค์พูด ทุกสิ่งที่พระองค์พูดนั้นมาจากพระบิดาในการเป็นคริสเตียน เราไม่ได้พูดจากตัวของเราเอง เราพูดพระคำ ถ้อยคำจากแผ่นดินของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับภาษาจากแผ่นดินของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ เหมือนกับพระเยซู ข้าพระองค์ไม่ได้พูดจากตัวของข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์พูดแต่ถ้อยคำของพระบิดา ข้าพระองค์มีชัยชนะอย่างเหลือล้น ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเพื่อข้าพระองค์! พระองค์ผู้สถิตในข้าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์
ฮาเลลูยา
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12-13; ยอห์น 12:49-50; โรม 12:1-2


Comments are closed