ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015

พูดชีวิต!
Speak Life!

“ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น…” (สุภาษิต 18:21)

    พระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆผ่านถ้อยคำของพระองค์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น (ปฐมกาล 1:3) ปฐมกาลบทที่หนึ่งส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้า คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าจึงต้อง “ตรัส” เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น แทนที่จะสร้างมันขึ้นมา? ก็เพราะว่าโดยการพูดนั้น คุณสร้างรหัสเสียง คำพูดสร้างคลื่นเสียง และจุดกำเนิดของสิ่งทรงสร้างคือเสียง เพราะว่านั่นคือพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำพูด

ดังนั้นรหัสเสียงจึงเป็นคำสั่ง ความหมาย บันทึก หรือข้อมูลที่ถูกใส่ไว้ในคลื่นเสียง นานมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองถึงผลกระทบของคำพูดกับน้ำ โดยการนำน้ำมาใส่ในเหยือกสองอัน และพูดคำพูดที่แตกต่างกันกับเหยือกที่ใส่น้ำนั้น เมื่อเวลาผ่านไป น้ำเหล่านั้นก่อตัวเป็นคริสตัล เหยือกที่ได้รับคำพูดที่ดีได้ก่อเป็นคริสตัลที่สวยงาม เขาพูดถ้อยคำแห่งความรัก “คุณยอดเยี่ยม คุณสวยงาม คุณเต็มไปด้วยความรัก” และผลที่ได้คือคริสตัลที่สวยงาม

อย่างไรก็ตาม เหยือกที่ถูกพูดไม่ดีด้วย โดยถูกพูดว่า “คุณน่าเกลียด แย่ ไม่ดี ฉันเกลียดคุณ” ก่อเป็นคริสตัลที่แย่และน่าเกลียด มีสิ่งที่สอนผ่านเรื่องนี้อย่างไร? ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่ามากกว่าสองในสามของร่างกายของคุณคือน้ำ ดังนั้นการพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีทำให้คริสตัลน้ำในร่างกายของคุณไม่ดีไปด้วย คริสตัลที่ไม่ดีเกิดจากความคิดที่ไม่ดี หลายคนพูดกับตัวเองไปสู่ความตายโดยไม่รู้ตัว

จงปฏิเสธที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเอง หลายคนคิดว่าเป็น “ความนิยม” ที่จะทำแบบนั้น นั่นเป็นสิ่งที่น่าเศร้า พวกเขารับเอาการสื่อสารที่ไม่ดีจากสภาพแวดล้อม ที่ทำงาน รอบบ้าน ฯลฯ และนำกลับไปที่บ้านของตัวเอง เหมือนกับที่บางคนเมื่อพูดเกี่ยวกับงานของพวกเขาจะพูดว่า “งานนี้กำลังฆ่าฉัน” หรือแม่ที่มักชอบพูดว่า “เด็กพวกนี้กำลังฆ่าฉัน” และคิดว่าไม่เป็นไร แต่มันเป็น! มันกำลังทำลายคริสตัลน้ำในร่างกายของพวกเขา เพราะว่าคริสตัลเหล่านั้นตอบสนองต่อคำพูด

พูดชีวิตให้กับร่างกายของคุณ สภาพแวดล้อมของคุณ ครอบครัวของคุณ และโลกของคุณ! สุภาษิต 15:4 กล่าวว่าลิ้นที่สุภาพคือต้นไม้แห่งชีวิต “สุภาพ” นั้นแปลจากภาษาฮีบรูคือคำว่า “marpe” ซึ่งมีความหมายว่ารักษาหรือสุขภาพ ดังนั้นลิ้นที่สุภาพคือลิ้นที่พูดสุขภาพ การรักษา และชีวิต!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าทำให้เกิดชีวิตในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นคำพยานแห่งพระคุณและพระสิริของพระเจ้า จากผลกระทบโดยพระคำในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเดินในความชอบธรรม ชัยชนะ ความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:2; สุภาษิต 15:4; โคโลสี 4:6


Comments are closed