เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013

พูดกับภูเขา!
Talk To The Mountain!

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

พระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราถึงสูตรสำเร็จสำหรับเราในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเรา พระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่สั่งภูเขาว่าจงลอยไปลงทะเล และไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดจะเกิดเป็นจริง ก็จะเป็นไปตามที่เขากล่าว พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า ในการเปลี่ยนปลงสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังนั้น สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือการพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ พูดกับภูเขา น่าเศร้าที่หลายคนแทนที่จะพูดกับภูเขา พวกเขาเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับภูเขานั้นและนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลย
ตราบใดที่คุณพูดถึงสถานการณ์ที่ท้าทายในชีวิตของคุณอยู่ แทนที่จะจ้องมันและสั่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น คุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่พระเยซูได้ตรัสถึง ภูเขาจะไม่เคลื่อนไป บางทีอาจจะเป็นเนื้องอกในร่างกายของคุณ และคุณได้บ่นถึงมันกับทุกคนรอบตัวคุณ และได้รับความสงสารจากพวกเขา เป็นเวลาที่จะต้องหยุดพูดเกี่ยวกับมันและพูดกับมัน! เป็นเวลาที่จะต้องพูดว่า “เนื้องอก จงตายและออกไปจากร่างกายของฉันในนามพระเยซู” และเริ่มต้นชื่นชมยินดีสำหรับคำตอบ หรือบางทีคุณอาจประสบปัญหาทางด้านการเงิน และเพื่อนบ้านของคุณทุกคนรู้ว่าคุณสูญเสียงานของคุณได้อย่างไร นี่เป็นเวลาที่จะพูดกับสถานการณ์นั้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง!
จงเลิกที่จะบอกคนอื่นถึงสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ หยุดบ่นกับพระเจ้าสำหรับความโชคร้ายของคุณ สั่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในนามพระเยซู! พูดกับสิ่งใดก็ตามที่เป็นภูเขาสำหรับคุณในเวลานี้ ไม่ว่าสิ่งนั้นคือร่างกายของคุณ การเงินของคุณ บ้านของคุณ หรือธุรกิจของคุณ จงประกาศพระคำของพระเจ้าในความเชื่อ และแน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความเชื่อไม่ได้พูดและมองดูภูเขาเคลื่อนไป ความเชื่อเชื่อว่าภูเขาเคลื่อนไปแล้วหลังจากที่พูดออกไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ถ้อยคำแห่งความเชื่ออยู่ในปากของข้าพเจ้า ที่จะสั่งสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า! ฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอยู่ภายในข้าพเจ้า ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าพูดความเชื่อของข้าพเจ้า ภูเขาจะเคลื่อนไป หุบเขาจะเต็ม และทางที่คดเคี้ยวจะตรงไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 22:28; ปัญญาจารย์ 8:4


Comments are closed