เสาร์ ที่ 17 มกราคม 2015

พักผ่อนในความรุ่งเรือง
At Rest In Prosperity

“ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” (อิสยาห์ 26:3)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้กุญแจที่นำไปสู่ชีวิตแห่งสันติสุขและความรุ่งเรืองแก่เรา ชีวิตที่พักผ่อนในความรุ่งเรือง นั่นหมายความว่าคุณเข้าไปข้างในและอยู่ในนั้น ชีวิตของคุณได้รับการรักษาให้อยู่ในโลกนั้น หลายคนถามว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานแทนเขา เพื่อให้แน่ใจว่าจะอยู่ในสันติสุขและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง คำตอบนั้นง่ายมาก จดจ่อความคิดของคุณ ความตั้งใจและอารมณ์ของคุณที่พระเจ้า เหมือนกับการที่โฟกัสกล้องของคุณที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ คุณจะต้องทำด้วยความตั้งใจและจดจ่อ

เมื่อความคิดของคุณจดจ่อที่พระคำของพระเจ้า คุณจะได้รับประกันว่าจะเดินในสันติสุขและความรุ่งเรือง ความคิดของคุณคือเครื่องมือที่มีพลังซึ่งคุณได้รับจากพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากสง่าราศีสู่สง่าราศี ถ้าคุณให้ความสนใจที่ถูกต้องต่อพระคำ จึงไม่สำคัญว่าจะมีพายุชนิดใดพัดใส่คุณ คุณจะสามารถพักผ่อนได้ ความรุ่งเรืองของคุณจะไม่สั่นคลอน แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซบเซา หรือภาวะเงินเฝ้อ พระเจ้าจะทรงรักษาคุณให้อยู่ใน “สันติสุขอันสมบูรณ์”

ภาษาฮีบรูสำหรับคำว่า “ศานติภาพ” ในอิสยาห์ 26:3 คือคำว่า “shalom” ซึ่งอธิบายถึงการ “พักผ่อน” ของพระเจ้า ที่ซึ่งมีความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ความแข็งแรง และความรอด คุณสามารถมีความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และสุขภาพที่ดีได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ กุญแจคือการยอมจำนนความคิดของคุณต่อพระคำของพระเจ้า ความคิดของคุณคือประตูสู่วิญญาณของคุณ ถ้าคุณสามารถให้พระคำของพระเจ้าเข้าสู่ระบบของคุณแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ นั่นคือเคล็ดลับของการอัศจรรย์ และสิ่งเหนือธรรมชาติ

รักษาจุดสนใจของคุณที่พระคำของพระเจ้า และสันติสุขและความรุ่งเรืองของพระเจ้าจะเป็นประสบการณ์ของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินในความรุ่งเรือง ชัยชนะ และสุขภาพที่ดี เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาพที่ข้าพเจ้าเห็นในพระคำ ในขณะที่ข้าพเจ้าภาวนาและยอมจำนนความคิดของข้าพเจ้าต่อพระคำ ดังนั้นท่าที แนวความคิด และระบบความเชื่อของข้าพเจ้าจึงได้รับการเปลี่ยนแปลง และชีวิตของข้าพเจ้าและคุณลักษณะชีวิตของข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาและเลื่อนขั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:2; โยชูวา 1:8


Comments are closed