อังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2015

พวกเขาไม่สามารถได้ยินถ้าปราศจากผู้ประกาศ!
They Can’t Hear Without A Preacher!

“…และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินอย่างไรได้” (โรม 10:14)

    หนึ่งในเหตุผลสำหรับการเทศนาและการสอนพระคำของพระเจ้าคือการส่งต่อความเชื่อ จนกว่าคุณได้ยินพระคำของพระเจ้า คุณจะไม่สามารถมีความเชื่อในพระองค์ได้ คุณไม่สามารถรักใครสักคนที่คุณไม่เคยได้ยินถึงเขาได้

จินตนาการว่าคุณมีเพื่อนบ้านที่คุณไม่เคยได้พบเจอ จนมาวันหนึ่ง ขณะที่คุณอยู่ข้างนอก เกิดไฟไหม้ในอพาร์ทเม้นท์ของคุณ แต่โชคดีที่ไม่มีความเสียหายอะไรก่อนที่ไฟจะถูกดับลง คุณกลับมาบ้านเห็นป้ายเขียนบอกว่ามีไฟไหม้ แต่อย่างไรก็ตามคุณยืนอยู่ด้วยความฉงนว่าใครที่เป็นคนกล้าหาญดับไฟนั้น มีบางคนเดินมาหาคุณและพูดว่า “ไฟไหม้ร้อนแรงมาก แต่คนที่อยู่ตรงนั้น (ชี้มือไปที่เพื่อนบ้านของคุณที่คุณไม่เคยได้พบมาก่อน) ดับไฟนั้นให้ เขาถูกไฟลวกด้วยขณะที่ดับไฟ

ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่คุณจะรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับเพื่อนบ้านคนนั้น คุณจะไปหาเขาเพื่อแสดงความขอบคุณ เพราะว่าคุณได้ยินเรื่องราวที่เขาได้ทำ ถ้าไม่มีใครบอกคุณถึงเรื่องราวที่คนนั้นได้ทำ และคุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับมัน คุณจะไม่ไปหาคนนั้น แต่เพราะสิ่งที่เขาทำ ซึ่งคุณได้รู้ เดี๋ยวนี้คุณมองเขาด้วยสายตาใหม่ และคิดเกี่ยวกับเขาในทางใหม่

เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ประกาศและสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู ถึงสิ่งที่พระองค์ได้มาทำ ความรักของพระองค์ การตายที่ไม้กางเขนของพระองค์ และชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่พระองค์ได้เชื้อเชิญเราให้เข้าไป คนที่ไม่เคยได้ยินถึงพระองค์จะไม่สามารถรักพระองค์ได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณควรจะเติมไฟให้กับความร้อนรนในข่าวประเสริฐของคุณ บอกถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และประกาศความรักของพระองค์แก่คนอื่น ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “…เมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินอย่างไรได้”

คุณเป็นผู้ประกาศในโลกของคุณ ในบ้านของคุณ ในที่ทำงาน ในโรงเรียน และในบ้านเรือนใกล้เคียง พระเจ้าได้เจิมตั้งคุณเพื่อให้ไปปลดปล่อยผู้คนออกจากสิ่งที่ผูกมัดเข้าสู่อิสรภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระบุตรของพระเจ้า นำพวกเขาหันจากความมืดสู่ความสว่าง จากอำนาจของซาตานสู่พระเจ้า (กิจการ 26:18) จงร้อนรนในการนำวิญญาณ พูดกับคนอื่นเกี่ยวกับพระเยซูวันนี้!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับภาระใจที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อนำเอาข่าวประเสริฐไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ทำบทบาทของผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน สำแดงความรู้ของพระองค์เสมอ ในทุกหนแห่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 6:5-6; มาระโก 16:15


Comments are closed