วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม

พลังงานของพระวิญญาณ
The Energy Of The Spirit

“เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย” (โคโลสี 1:29)

     ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเปาโลกล่าวถึงความสามารถโดยธรรมชาติ นั่นคือพลังงานของพระวิญญาณที่ทำงานในตัวเขา สิ่งนี้ไม่ได้เป็นของเปาโลเท่านั้น แต่สำหรับพวกเราทุกคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับเปาโลจงตระหนักถึงพลังงานของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในตัวคุณ

มันไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับอะไรในชีวิตของคุณ มีพลังนั่นคือการเสริมพลังที่ทำงานในตัวคุณที่จะทำลายอุปสรรคได้ นั่นคือพลังงานของพระวิญญาณ อัครทูตเปาโลอ้างถึงฤทธิ์อำนาจเดียวกันนี้ใน 2 โครินธ์ 3:5 เมื่อเขาพูดโดยพระวิญญาณว่า “ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า”

เรามีความพอเพียง เรามีความสามารถของพระวิญญาณของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในเรา เพราะเรามีความสว่างของพระเจ้าในตัวเรา พระคัมภีร์กล่าวว่า “…พระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27) ฤทธิ์อำนาจ ชีวิต ธรรมชาติของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ ทำงานผ่านการเป็นอยู่ของคุณ จงตระหนักถึงสิ่งนี้

อัครทูตเปาโลตระหนักถึงพลังงานของพระเจ้านี้ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวเขาจากภายใน คำที่เขาใช้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราสำหรับคำว่า “กำลัง” คือภาษากรีกของคำว่า “อีเนอร์จีอา” (energeia) ซึ่งหมายถึงพลังงานเหนือมนุษย์ เปาโลซึ่งเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตระหนักถึงการทำงาน ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งทำงานอยู่ในตัวเขา ช่างเป็นตระหนักรู้ที่ดีจริงๆ!

คุณได้มาถึงจุดที่คุณรู้และสามารถพูดอย่างมั่นใจได้ว่ามีฤทธิ์อำนาจเหนือมนุษย์กำลังทำงานอยู่ในคุณหรือไม่? คุณควรจะรู้คุณไม่ต้องทำงานหนักหรือพยายามด้วยกำลังกายหรือความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ แต่ด้วยพลังงานของพระวิญญาณพลังงานนี้ไม่ได้ทำงานในคุณอย่างเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่ หมายความว่าคุณไม่สามารถเหน็ดเหนื่อยได้! คุณได้รับชีวิตที่ดีอะไรเช่นนี้! ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจถึงการยอมจำนนของเปาโลต่อพระวิญญาณใน 2 โครินธ์ 4:16 ว่า “ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ศักยภาพของฉันนั้นไร้ขีดจำกัด เพราะฉันได้รับการรับรองจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตแห่งพระสิริตามฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งทำงานในตัวฉันอย่างยิ่งใหญ่! ด้วยความสามารถของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในตัวฉัน ฉันได้รับผลลัพธ์ที่เกินความสามารถทางกายภาพของฉัน พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในฉัน พระองค์ทำงานในตัวฉัน! พระองค์ทำพันธกิจของพระองค์ผ่านทางฉัน! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:13; ฟิลิปปี 2:13; มีคาห์ 3:8


Comments are closed