อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2016

พลังคำพยานของคุณ

The Power Of Your Testimony

“พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และด้วยคำพยานของพวกเขาเอง และพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย”
(วิวรณ์ 12:11)

    เป็นพยานถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้า ความถูกต้องและความอัศจรรย์ของพระคำของพระองค์ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมีประสบการณ์กับพระพรที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้มารร้ายและสมุนของมันอยู่ภายใต้เท้าของคุณ เมื่อพระเจ้าทำบางสิ่งเพื่อคุณ กับคุณ หรือผ่านทางคุณ ให้บอกสิ่งเหล่านั้นออกไป มีความยินดีที่จะแบ่งปันคำพยานของคุณ อย่าคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้คุณนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยเกินไปที่จะพูดถึง ทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก?

นอกเหนือจากคำพยานของคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และทำให้คนอื่นมีความเชื่อมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงซาตานอีกด้วย ไม่เพียงแต่มารร้ายจะรู้จักคุณ เพราะว่าพวกมันไม่ได้รู้ทุกสิ่ง พวกมันอาจรู้จึกคุณในฐานะผู้เชื่อ แต่ไม่ได้รู้ว่าคุณมีอะไรอยู่ภายในคุณ พวกมันไม่สามารถบอกได้ว่าคุณคิดหรือรู้อะไร พวกมันไม่รู้ว่าคุณเต็มด้วยความกลัวหรือเต็มด้วยความเชื่อ พวกมันจะพยายามที่จะทดลองคุณเพื่อที่จะรู้

แต่เมื่อพวกมันได้ยินเกี่ยวกับคำพยานของคุณ สิ่งที่ความเชื่อของคุณทำให้เกิดขึ้น พวกมันจะรู้และหนีไปจากคุณ ดังนั้นถ้าหากว่าคุณไปที่สถานที่ใหม่ สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการเริ่มต้นเป็นพยาน ประกาศความเชื่อของคุณอย่างเปิดเผย บอกคนอื่นๆ และในการทำเช่นนั้น มารร้ายที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ยินและส่งต่อข้อความเหล่านั้นไปยังสมุนของพวกมันให้อยู่ห่างจากคุณ เพราะว่าพวกมันสามารถมองเห็นได้ว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร ทันทีนั้นพวกมันจะเต็มด้วยความกลัวและระวังในตัวคุณ เพราะว่าพวกมันมีความเย่อหยิ่งและไม่ชอบที่จะถูกดูถูก พวกมันรู้ว่าถ้ามันพยายามที่จะมารบกวนคุณ คุณก็จะไล่มันไป

แต่ถ้าคุณไม่เป็นพยาน มารร้ายก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ทำอะไรบ้างกับชีวิตของคุณ มันก็จะมาคอยอยู่รอบตัวคุณ ปาลูกดอกมาใส่คุณเป็นครั้งคราว เพื่อที่จะทดสอบและทำให้คุณไขว้เขว แต่พระคำบอกว่าเราไม่ได้ปราศจากความรู้ถึงอุบายของศัตรู (2 โครินธ์ 2:11) ทำให้มันเป็นอัมพาตด้วยคำพยานของคุณ มีพลังในคำพยานของคุณที่จะสยบศัตรูของคุณและปกป้องคุณจากการโจมตีทุกอย่าง พระคำกล่าวว่า “…จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) ต่อสู้มันด้วยถ้อยคำแห่งคำพยานของคุณ

คำอธิษฐาน

    ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับโอกาสที่จะได้รับพระพรโดยผ่านทางพระคำของพระองค์ ดำเนินชีวิตในพระคำ และโดยฤทธิ์เดชและการครอบครองของพระคำ ข้าพระองค์เป็นพยานถึงฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ที่ได้นำข้าพระองค์เข้าสู่ความเข้มแข็ง ฤทธิ์เดช การพักผ่อน และการครอบครอง ข้าพระองค์เป็นพยานถึงการอัศจรรย์แห่งความารอดที่พระองค์ได้ทำผ่านข้าพระองค์ และการปลดปล่อย การรักษา และความรุ่งเรืองที่ข้าพระองค์ได้มีประสบการณ์ในชีวิตส่วนตัว ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 5:20; สดุดี 89:1


Comments are closed