จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012

พระเจ้าไม่ใช่เรื่องยาก
God Isn’t Difficult

“และเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่า ‘จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า’ เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด” (ฮีบรู 8:11)

พระลักษณะอย่างหนึ่งของพระบิดาในสวรรค์ของเราที่หลายคนมองข้าม นั่นก็คือความเรียบง่ายของพระองค์ ใช่ ที่พระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหลือล้น พระองค์ยอดเยี่ยม พระองค์อัศจรรย์ แต่พระองค์ก็ยังทรงเรียบง่ายเช่นกัน คนที่เคร่งศาสนาพยายามที่จะทำให้พระองค์ดูเหมือนเข้าใจยากและไม่สามารถเข้าถึงได้ ในพระคัมภีร์เดิม พวกเขาให้พระองค์อยู่ระหว่างเทียนที่จุดอยู่ ด้านหลังผ้าม่าน คริสเตียนที่เคร่งศาสนาอธิบายถึงพระองค์ว่าเป็นเหมือนนักรบที่ดุดัน เป็น “ไฟเผาพลาญ” ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่นั่นไม่ใช่พระเจ้าแบบที่พระองค์ทรงเป็น พระองค์ทรงรัก เมตตา และมีความสงสาร
พระคัมภีร์บอกกับเราว่ามีวันหนึ่งที่ทูตสวรรค์สามคน ในสภาพของมนุษย์ เดินผ่านมา พยายามเรียกความสนใจของอับราฮัม อับราฮัมได้เรียกชายทั้งสามคน ผู้ซึ่งเป็นทูตสรรค์สององค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้า อับราฮัมกล่าวว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน ขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลย ข้าพเจ้าจะเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้า และพักใต้ต้นไม้ ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้ ท่านจะได้พักผ่อนหายเหนื่อยเสียก่อน แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไป ไหนๆ ท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้ว” เขาทั้งสามจึงว่า “ทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิด” (ปฐมกาล 18:3-5)
ปฐมกาล 18:8 บอกว่าอับราฮัมจึง “เอาเนย น้ำนมและลูกโคที่เขาปรุงแล้วนั้นมาวางต่อหน้าเขาทั้งสาม และท่านยืนอยู่ข้างเขาทั้งสามที่ใต้ต้นไม้ เมื่อเขาทั้งสามรับประทาน” สังเกตดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการสนทนานี้ให้ดี พระเจ้าผู้เกรียงไกรนั่งลงกับทูตสวรรค์ทั้งสองและอับราฮัม ผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง ใต้ต้นไม้และทานอาหาร พระเจ้าจากสวรรค์ทานอาหารของมนุษย์ หลังจากทานเสร็จ พระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่า “…ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอน ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง…” (ปฐมกาล 18:10) นี่แสดงให้เห็นชัดถึงลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็น พระองค์เรียบง่ายในการเข้าถึงและมีความสัมพันธ์ด้วย
ให้การตระหนักของความเรียบง่ายของพระบิดานี้นำหน้าความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์ พระองค์ทรงรักคุณและมีความยินดีที่จะสามัคคีธรรมกับคุณ ฉวยโอกาสของความเรียบง่ายของพระองค์ในชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ เป็นความสดใหม่ในการเรียนรู้จากพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการยกเอาความลึกลับของความซับซ้อนที่ศาสนาได้ปกคลุมเหนือพระลักษณะของพระองค์ออกไป พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพ่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ในวันนี้ในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:16


Comments are closed