อังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2016

พระเจ้าตอบสนองต่อเสียงร้องของมนุษยชาติ

God’s Response To The Cry Of Humanity

“ในทันใดนั้น ชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” (ลูกา 2:13-14)

    รอบตัวเรา เราเห็นคนมากมายที่มีเรื่องราวที่ดูแล้วสิ้นหวัง เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความยากแค้น พวกเขาหัวใจสลาย หลงทาง และไม่มีทางสู้ บางคนมองเห็นสิ่งนี้เป็นภาพที่เลวร้ายของความต้องการและถามว่า “มีพระเจ้าจริงหรือ พระองค์ไม่สามารถทำบางสิ่งได้บ้างเลยหรือ?” ใช่ มีพระเจ้า และพระองค์ได้ทรงทำบางสิ่งแล้ว

อันดับแรก พระองค์ได้ประทานสมองที่จะคิดให้แก่เราเพื่อคิดถึงคนเหล่านั้น มองเห็นว่าพวกเขากำลังอยู่ในสถานะใด และให้ความสามารถแก่เราเพื่อยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แต่คุณเห็นหรือไม่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการช่วยเหลือของเราที่สามารถให้ได้นั้นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทำในการส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ พระเยซูคือคำตอบของพระเจ้าแก่ทุกความท้าทายของมนุษย์ เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหา มนุษย์ต้องการมากกว่าอาหาร น้ำ ที่พักอาศัย ยารักษาโรค และเงินทอง มนุษย์ต้องการชีวิตจากพระเจ้า และมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้ชีวิตนั้นได้ พระองค์ตรัสว่า “…เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

บางทีคุณอาจคิดว่าถ้าใครบางคนมีเงินมาก เขาก็จะไม่เป็นไร แต่นั่นไม่ใช่ความจริง เขาอาจจะยังคนจิตใจแตกสลายและอยู่ในความเจ็บปวด แม้ว่าจะมีเงินมากมายก็ตาม พระเยซูตรัสว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งในสิ่งที่เขามี (ลูกา 12:15) เงินทองไม่ได้ให้ชีวิต ความยินดี หรือสันติสุข พระคริสต์ต่างหากที่ให้ ดังนั้นทุกคนจึงต้องการพระเยซู พระองค์ทรงเป็นการตอบสนองของพระเจ้าต่อเสียงร้องของมนุษยชาติ พระเจ้าทรงทราบว่าถ้าพระองค์ส่งพระเยซูมาในโลกนี้ จะเป็นการหยุดความหดหู่ ความทุกข์โศก และความมืด สำหรับทุกคนที่เชื่อ

นี่คือเหตุผลที่เราประกาศและสอนพระกิตติคุณไปทั่วโลก ทำให้คนได้รู้ว่าไม่สำคัญว่าปัญหาของเขาคืออะไร ในพระคริสต์พวกเขามีความหวัง ในพระคริสต์พวกเขาได้รับการปลดปล่อย พวกเขามีชัยชนะ สง่าราศี และชีวิตนิรันดร์ ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะอยู่ตรงจุดใดในชีวิต ถ้าพวกเขาต้อนรับพระคริสต์ พระองค์จะนำพวกเขาเข้าสู่ชีวิตที่สูงกว่า ในพระคริสต์พวกเขาเป็นมากกว่าผู้พิชิต

พระคริสต์ทรงเป็นคำตอบ พระองค์เป็นทางออกที่มนุษย์แสวงหา ทำความรู้จักกับพระองค์ และติดตามพระองค์ในพระคำ ผ่านทางพระคำ และโดยพระคำ และชีวิตของคุณจะเป็นความยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาในโลกนี้เป็นคำตอบสำหรับเสียงร้องของมนุษย์เพื่อความรอด สันติสุข ความรุ่งเรือง และความแข็งแรง สายตาของข้าพระองค์เปิดอยู่และมองเห็นคนเหล่านั้นที่มีความต้องการ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นแขนของพระองค์ที่ยื่นออกไป เป็นพระพรและเป็นผู้รับใช้ในเรื่องการคืนดีกัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:4-5; 1 ยอห์น 5:11-12; 1 ยอห์น 4:9


Comments are closed