วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020                                                                                                                                                                      

เพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้ (ยอห์น 6:55)

มีคนที่ร้องทูลต่อพระเจ้าเสมอเพื่อ “ดับความกระหายของพวกเขา” และเติมพวกเขาใหม่อีกครั้ง พวกเขาเข้าใจผิดในสิ่งที่พระเยซูพูดในยอห์น 7:37 ซึ่งกล่าวว่า ใน​วัน​สุด​ท้าย​ของ​งาน​เทศ​กาลซึ่ง​เป็น​วัน​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น พระ​เยซู​ทรง​ยืน​ขึ้น​และ​ทรง​ประ​กาศ​ว่า ถ้า​ใคร​กระ​หาย ให้​คน​นั้น​มา​หา​เราและดื่ม” นี่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณกระหายพระเจ้า คุณก็ไปที่พระเยซู

นอกจากนี้อย่าสับสนกับสิ่งที่พระวิญญาณทรงเขียนไว้ผ่านทางเปาโลใน 1 โครินธ์ 10:4 ซึ่งกล่าวว่า และ​ได้​ดื่ม​น้ำ​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กัน​ทุก​คน เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ได้​ดื่ม​จาก​พระ​ศิลา​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ที่​ติด​ตาม​เขา​ไป พระ​ศิลา​นั้น​คือ​พระ​คริสต์ ในพันธสัญญาเดิม พวกเขาดื่มน้ำจากหิน และหินนั่นคือพระคริสต์ วันนี้คุณไม่จำเป็นต้อง “ไป” หาพระเยซูเพื่อรับเครื่องดื่มนั้นอีกต่อไป คุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์อยู่ในคุณ! พระองค์กล่าวว่า “​และ​ให้​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​เรา​ดื่ม ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า แม่​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ดำ​รง​ชีวิต​จะ​ไหล​ออก​มา​จาก​ภาย​ใน​คน​นั้น (ยอห์น 7:38)

เมื่อพระองค์กล่าวถึง “แม่​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ดำ​รง​ชีวิต” พระองค์หมายความว่าอย่างไร? ข้อที่ 39 อธิบายถึงสิ่งนี้ ซึ่งกล่าวว่า “(สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​นั้น​หมาย​ถึง​พระ​วิญ​ญาณ​ซึ่ง​คน​ที่​วาง​ใจ​พระ​องค์​จะ​ได้​รับ เพราะ​ว่า​พระ​วิญ​ญาณ​ยัง​ไม่​สถิต​ด้วย เพราะ​พระ​เยซู​ยัง​ไม่​ได้​รับ​พระ​เกียรติ)” น้ำนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1 โครินธ์ 12:13 ฉบับ NIV กล่าวว่า เพราะว่าเราทุกคนได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียว ไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีก ทาสหรือเสรีชน และเราทุกคนก็ดื่มพระวิญญาณเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณก็ได้ดื่มจากพระวิญญาณ พระองค์ดับความกระหายของคุณ!

เราไม่ร้องต่อพระเจ้าเพื่อให้เติมเรา เมื่อเราคิดว่าเรากระหาย เราทำให้ตัวเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณ และพระคำแสดงให้เราเห็นว่าทำอย่างไร และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรา​ศรัย​กัน​ด้วย​เพลง​สดุดี เพลง​นมัส​การ และ​เพลง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ (เพลงของจิตวิญญาณ ร้องเพลงด้วยวิญญาณ)  คือ ​ร้อง​เพลง​และ​สดุดี​จาก​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​ถวาย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า (เอเฟซัส 5:18-19) นี่คือวิธีที่จะเต็มเปี่ยมและเปียกโชกอย่างต่อเนื่องในพระวิญญาณบริสุทธิ์! นั่นคือโดยการทำพันธกิจต่อตัวเองในวิญญาณ ด้วยการร้องเพลงและทำท่วงทำนองในหัวใจของคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของขวัญที่ล้ำค่า ข้าพระองค์ได้รับการเติมอย่างต่อเนื่องในและผ่านทางพระวิญญาณ ข้าพระองค์ได้รับการฟื้นฟูตลอดกาลผ่านทางพระวิญญาณ เพราะว่าน้ำธำรงชีวิตหลั่งไหลออกมาจากท้องของข้าพระองค์ เพื่อให้ชีวิตและให้ความช่วยเหลือแก่ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ยอห์น 4:14; 1 โครินธ์ 14:14-15; เอเฟซัส 5:18-19


Comments are closed