วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019

พระองค์เป็นพระบิดานิรันดร์
He’s Your Everlasting Father

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า“ที่ปรึกษา
มหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

     คำว่า “พระบิดานิรันดร์” มักถูกหลายคนตีความหมายว่าหมายถึง “พระบิดาแห่งนิรันดร์” แต่นั่นไม่ใช่ความหมายของสิ่งนี้ ให้เรามาทบทวนกันด้วยวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ นั่นคือลองจินตนาการถึงชายหนุ่มที่พ่อของเขาแข็งแรงและทรงพลัง ชายหนุ่มคนนี้พึ่งพาพ่อของเขาเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิต

ตอนนี้หลังจากสภาพที่เวิ้งว้างและความยากลำบากที่เกิดขึ้นเนื่องจากมรณกรรมของพ่อ เขาคร่ำครวญว่า “ถ้าพ่อของฉันอยู่ที่นี่ ฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆ จะแตกต่างออกไป บางทีฉันอาจจะไม่ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ ฉันรู้ว่าเขาจะช่วยฉันและให้คำปรึกษาแก่ฉัน เขาจะอยู่กับฉันเพื่อช่วยฉัน!”

ตอนนี้นี่คือสิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้จำเป็นต้องรู้ ก็คือพ่อของเขาอาจจะตาย แต่มีผู้หนึ่งที่อยู่กับเขาเสมอ พระองค์คือพระบิดานิรันดร์ของคุณ! คุณจะไม่มีวันคิดถึงพระองค์เลย เพราะว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และอยู่กับคุณตลอดไปและอยู่ในตัวคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระนามของพระองค์คือพระเยซู!

คุณอาจพูดว่า “ชีวิตยากลำบากตั้งแต่วันที่ฉันสูญเสียพ่อแม่ทั้งสองคนไปและกลายเป็นเด็กกำพร้า” อย่าสิ้นหวัง อ่านคำพูดของพระเยซู พระองค์กล่าวว่า “เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำพร้า [ไม่สะดวกสบาย เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย สิ้นหวัง ปราศจากความช่วยเหลือ]…” (ยอห์น 14:18 ฉบับ AMPC) คุณไม่ใช่เด็กกำพร้า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระบิดาที่อยู่ในตัวคุณ และพระองค์เป็นผู้ช่วยของคุณ พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณต้องการในชีวิต

พระเยซูตรัสว่า “…พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10) เช่นเดียวกับพระองค์คุณไปทุกหนทุกแห่งกับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์อาศัยอยู่ในคุณ คุณควรตระหนักอย่างนี้เสมอ คุณไม่ได้โดดเดี่ยว คุณอยู่ในพระบิดา และพระบิดา พระบิดานิรันดร์ของคุณ อยู่ในตัวคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มีว่าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และในตัวข้าพระองค์ตลอดไป ข้าพระองค์เดินในความสว่างและพระพรของการสถิตอยู่ภายในและการเข้าสนิทของพระองค์โดยรู้ว่าข้าพระองค์ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างมากมายในทุกสิ่งและได้รับการเสริมพลังเพื่อความสำเร็จ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 28:15; โยชูวา 1:5; 1 พงศาวดาร 28:20; ฮีบรู 13:5


Comments are closed