ล้ว​ท่าน​จึง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า​ว่า ‘นี่​เป็น​พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ที่​ให้​ไว้​กับ​เศ​รุบ​บา​เบล​ว่า ไม่​ใช่​ด้วย​กำ​ลัง ไม่​ใช่​ด้วย​ฤท​ธา​นุ​ภาพ แต่​ด้วย​วิญ​ญาณ​ของ​เรา พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ (เศคาริยาห์ 4:6)

ชายคนหนึ่งมีร้านค้าในพื้นที่ชนบท ณ จุดหนึ่งเขาต้องการที่จะย้ายเข้าไปในเมืองเหมือนที่เพื่อนของเขาทำ แต่วันหนึ่งขณะที่เขากำลังอธิษฐาน เขาได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงอยู่ที่นี่” ดังนั้นเขาจึงอยู่ต่อ 2 ปีต่อมารัฐบาลได้ลงนามในสัญญาเพื่อขยายถนนในพื้นที่นั้น

ถนนถูกสร้างและขยาย และมีการตั้งถิ่นฐานใหม่จากชาวต่างชาติในพื้นที่นั้น ร้านของเขากลายเป็นร้านหัวมุมทำเลสำหรับทุกคนในพื้นที่ใกล้เคียง ทันใดนั้นธุรกิจของเขาก็ดังขึ้นเป็นร้านค้าเพียงแห่งเดียวในพื้นที่นั้น ในไม่ช้าสิ่งที่เคยอยู่ในถนนที่ฉีกขาดและทางเท้ากลายเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ทุกคนมาทำธุรกิจ เพื่อนของเขาส่วนใหญ่ที่ย้ายไปอยู่ที่เมืองเริ่มกลับมา แต่เขามีส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญอยู่แล้ว ไม่กี่ปีต่อมาเขาได้ขยายกิจการไปยังร้านค้าหลักๆ

ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พระเจ้าทรงทราบว่าคุณอยู่ที่นั่นและจะนำพระคุณของพระองค์มาหาคุณตราบใดที่คุณคงอยู่ในพระคำของพระองค์ ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกว่า “ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” สถานที่ที่พระองค์บอกให้คุณอยู่คือสถานที่ที่คุณควรอยู่ พระองค์บอกให้อิสอัคอยู่ในเมืองเก-ราร์แม้ว่าคนอื่นจะย้ายเนื่องจากการกันดารอาหาร พระคัมภีร์กล่าวว่า “อิสอัค​จึง​อาศัย​อยู่​ใน​เกราร์ (ปฐมกาล 26:6) เขาอยู่ในสถานที่ของพระเจ้า ในเวลาของพระเจ้า เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า ในทางของพระเจ้า

อ่านผลลัพธ์เนื่องจากการเชื่อฟังของอิสอัคในข้อที่ 12 อิสอัค​หว่าน​พืช​ใน​ดิน​แดน​นั้น ใน​ปี​เดียว​กัน​ก็​เก็บ​ผล​ได้​หนึ่ง​ร้อย​เท่า พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อวย​พร​ท่าน” ชายนั้นได้ยินจากพระเจ้า และนั่นเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขา นั่นเรียกว่าพระพรของพระเจ้า! อย่าเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนธุรกิจเพียงเพราะคุณคิดว่าทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าอีกด้านหนึ่งนั้นเขียวกว่า จงฟังพระเจ้า จงถูกชี้นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือหนทางแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าจากพระสิริสู่พระสิริที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผู้ชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับการนำทางของพระคำและการนำของพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์นำทางข้าพระองค์อย่างต่อเนื่องทำให้จิตใจที่แห้งแล้งของข้าพระองค์อิ่มเอมใจและทำให้กระดูกของข้าพระองค์มีไขมัน ข้าพระองค์เดินตามคำแนะนำและหลักการของพระองค์ บรรลุวัตถุประสงค์และสำแดงความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และชัยชนะ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สดุดี 32:8;สุภาษิต 3:5-6;อิสยาห์ 30:21


Comments are closed