จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2017
พระองค์ทำให้คุณเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
He Makes You Creative And Innovative

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” (เอเฟซัส 2:10)

    ผลประโยชน์ประการหนึ่งที่สวยงามและอัศจรรย์ในการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของคุณ คือพระองค์ทำให้คุณเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พระองค์เปิดตาคุณให้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และหูของคุณให้ได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยิน พระองค์เจิมตาของคุณให้เห็นสิ่งที่ถูกต้อง และให้สมองของคุณเข้าใจและรับความคิดที่เยี่ยมๆ

เรื่องนี้ทำให้คิดถึงคำพูดที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ เขาพูดว่า “ผมเห็นทูตสวรรค์อยู่ในหินอ่อนและลงมือแกะสลักจนสามารถปลดปล่อยออกมาได้” เขาเห็นสิ่งที่เขาสามารถสร้างสรรค์จากหินอ่อนธรรมดาก้อนหนึ่งได้ ซึ่งคนอื่นเห็นว่าเป็นหินธรรมดาที่ไม่มีค่าอะไร จากหินก้อนนั้นเขาได้ลงมือแกะสลักจนกลายเป็นรูปปั้นดาวิดที่มีชื่อเสียง

คุณเกิดจากยอดแห่งนักสร้างสรรค์ และนั่นทำให้คุณกลายเป็นนักสร้างสรรค์เช่นกัน หมายถึงคุณสามารถเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น คุณสามารถมีความคิดที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในโลกนี้ นั่นคือธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้คุณ เพราะคุณเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นผลิตผลของพระองค์ คริสเตียนบางคนพูดว่า “ผมไม่มีความคิดใหม่ๆ ผมไม่ใช่เป็นคนสร้างสรรค์” นั่นเป็นการพูดที่ผิด ไม่ควรพูดเช่นนั้น

พระเจ้าสร้างคุณตามแบบพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) หมายถึงพระองค์สร้างคุณให้คล้ายคลึงกับพระองค์ และพระองค์เป็นผู้สร้าง พระองค์สามารถเนรมิตสร้างจากที่ไม่มีให้มีขึ้นได้ พระองค์ไม่ต้องมองหาอะไรที่อยู่ภายนอกเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการสร้าง เพราะสิ่งที่พระองค์ต้องการก็มีอยู่ในพระองค์แล้ว เช่นเดียวกันคุณสามารถทำให้เกิดบางสิ่งจากที่มันไม่เคยมีมาก่อนได้ อำนาจนั้นอยู่ในคุณผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความสามารถในการสร้างสรรค์ของคุณไม่ได้ถูกจำกัดด้วยจินตนาการของสมอง คุณสามารถเข้าถึงความล้ำลึกต่างๆได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณสามารถเข้าถึงพระสติปัญญาของพระเจ้า ใจของคุณได้รับการเจิมที่จะเห็นได้มากกว่าและล้ำลึกกว่าคนทั่วไป ดังนั้นคุณควรมองลึกเข้าไปเพื่อจะได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆสำหรับการทำงานของคุณ คนที่อยู่รอบตัวคุณจะทึ่งในผลงานที่ล้ำเลิศของคุณ

คำสารภาพ

    ข้าพเจ้าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระคริสต์ ข้าพเจ้าถูกสร้างมาเพื่อทำการดี ข้าพเจ้าเกิดผลยอดเยี่ยมในการดีทุกอย่าง ข้าพเจ้าเกิดผลแห่งความชอบธรรม และทำให้พระบิดาพอพระทัยในทุกสิ่ง ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อสง่าราศีของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม : ปฐมกาล 1:1-3; 1 ยอห์น 4:17; อพยพ 35:30-35


Comments are closed