จงขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านมีคุณสมบัติที่จะมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในอาณาจักรของความสว่าง

(โคโลสี 1:12 ฉบับ NIV)

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินทางไปร่วมงานหนึ่งที่ต้องมีบัตรผ่านประตู แต่คุณไม่มีบัตร ที่ประตูคุณมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธและผิดหวัง แต่ถ้ามีบัตรผ่านประตูคุณก็จะมั่นใจและแค่เอาตั๋วให้เขาดูและเข้าไปข้างในได้

นั่นก็เหมือนกับพระนามของพระเยซู ซึ่งเป็นตั๋วของคุณสำหรับพระพรทุกอย่าง สิ่งนี้เป็นอะไรมากกว่าที่คุณจะจินตนาการหรือปรารถนา ฮาเลลูยา! พระองค์ตรัสในยอห์น 16:23 ว่า “ใน​วัน​นั้น​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​ถาม​อะไร​เรา​อีก เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ถ้า​ท่าน​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​นั้น​แก่​ท่าน”

ทุกสิ่งที่คุณสามารถขอหรือความปรารถนาได้ถูกทำให้สำเร็จแล้วในพระคริสต์ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือป่าวประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของคุณแล้วในพระนามของพระองค์ จงป่าวประกาศบ่อยๆว่า “ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เป็นผู้ร่วมส่วนในของมรดกของธรรมกิชน ทุกสิ่งเป็นของฉันในนามของพระเยซู!” เมื่อคุณประกาศเช่นนี้ธรรมชาติจะตอบคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

เนื่องจากความไม่รู้ถึงการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ หลายคนยังคงทูลขอให้พระองค์อวยพรพวกเขา รักษาพวกเขา ปลดปล่อยพวกเขา ฯลฯ การเข้าหาพระองค์ด้วยทัศนคติของขอทานทำให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจบางอย่าง แต่นั่นไม่จริง! พระองค์ไม่ต้องการสิ่งนั้น ไม่ใช่หลังจากที่พระเยซูได้สำเร็จการทรงไถ่แทนคุณผ่านทางการเสียสละของพระองค์! พระองค์ได้ทรงนำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า โดยพระองค์คุณมีความกล้าหาญและการเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณและพระพรของสวรรค์ สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักฉัน ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนานและสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูซึ่งข้าพระองค์ใช้ดำเนินชีวิตอยู่ในความดีงาม ชัยชนะ และพระพรจากสวรรค์อย่างท่วมท้น ในพระนามของพระองค์ข้าพระองค์เดินในมรดกที่เปี่ยมด้วยพระสิริและเสรีภาพแห่งบรรดาบุตรของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 8:32;  1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed