พฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบในทางทั้งปวงของพระองค์
HE’S PERFECT IN ALL HIS WAYS

พระยาห์เวห์ทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์ (สดุดี 145:17)

     ในฐานะคริสเตียนเรามักเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราและรอบตัวเราไม่ได้สอดคล้องกับความปรารถนา, ความคาดหวังและน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา อาจเป็นการสูญเสียคนที่รักด้วยการล่วงลับไป แม้ว่าคุณจะอธิษฐานและการอธิษฐานวิงวอน และสถานการณ์นี้เป็นเหตุให้คุณเกิดความว้าวุ่นใจอย่างมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ

ตอนนี้ศัตรูกำลังขว้างปาความคิดมาที่คุณ คุณคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับคุณหรือกับเหยื่อ ในความคิดของคุณ คุณคิดว่าพระองค์ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น คุณคิดว่า “พระองค์สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ แต่พระองค์ไม่ได้ทำ ถึงแม้ว่าฉันจะอธิษฐาน” แต่คำถามที่คุณจำเป็นต้องตอบคือ “พระเยซูคริสต์เป็นใคร?” เป็นไปได้ไหมที่พระองค์จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาด? พระองค์สามารถทำผิดพลาดได้หรือไม่?

เมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เราอธิบายไว้ข้างต้น มีสองสิ่งที่คุณต้องทำคือ ประการแรกอย่าโทษพระเจ้า เชื่อว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบในทุกสิ่ง นั่นคือสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง พระองค์ไม่มีข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาด ประการที่สองอย่าถามคำถามที่ไม่ฉลาดและไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

จงตระหนักรู้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตเราจำเป็นต้องได้รับความรู้มากขึ้น เนื่องจากเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความไม่รู้เหล่านี้เราต้องจ่ายค่าเสียหายอย่างมากสำหรับความไม่รู้ สถานการณ์อาจจะเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณหรือคนที่คุณรัก แต่บางทีถ้าคุณหรือเหยื่อรู้ดีกว่านี้ ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไป ทั้งหมดสรุปลงที่สิ่งเดียว นั่นคือความรู้ ดังนั้นอย่าลุกลามไปถึงจุดที่คำอธิษฐานของคุณทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “โอ้พระเจ้า ทำไม?”

อย่าถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องดังกล่าวและอย่าคิดว่าพระองค์จะต้องถูกกล่าวโทษ พระองค์ไม่เคยทำผิด แต่จงยอมรับความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ทำทุกอย่างถูกต้องเสมอ และจากนั้นก็ตัดสินใจว่าคุณกำลังลืมอดีตและโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยความรู้ในพระวจนะของพระองค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้า

ความสามารถในการมีชีวิตที่มีชัยชนะ, ชื่นชมยินดี และเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้ามากแค่ไหน ทำให้วิญญาณ, จิตใจ และความคิดของคุณเต็มอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อมูลฝ่ายวิญญาณจากพระวจนะของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก พระองค์ทรงสัตย์ซื่ออย่างแน่นอน พระองค์ไม่มีความอยุติธรรม พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบและเป็นจริงในทุกวิถีทางของพระองค์! ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและการงานที่อัศจรรย์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระวจนะของพระองค์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลในการงานที่ดีทุกอย่างเพื่อคำสรรเสริญและพระสิริของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมสดุดี 18:30; สุภาษิต 19:3; ยากอบ 1:17; โฮเชยา 4:6


Comments are closed