จันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2014

พระองค์ทรงมีค่ามากที่สุด!
He’s Worth Everything!

“พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจ จึงว่า “เหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่า น้ำมันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมาก แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้” (มัทธิว 26:8-9)

    มาลาคี 3:10 กล่าวว่า “จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง…” หมายความว่าไม่ว่าจำนวนมากเท่าไร มากหรือน้อย สิบลดเป็นของพระเจ้า อย่าพบว่าตัวคุณเองกำลังต่อรองว่าจะถวายสิบลดหรือไม่ การไม่ถวายเหมือนกับเป็นการขโมยจากพระเจ้า “จะฉ้อพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทั้งหลายได้ฉ้อเรา แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทั้งหลายฉ้อพระเจ้าอย่างไร’ ก็ฉ้อในเรื่องทศางค์และเครื่องบูชานั่นซี” (มาลาคี 3:8)

อาจมีเวลาที่คุณถวายให้พระเจ้าและได้ยินเสียงกระซิบว่า “ทำไมต้องสิ้นเปลือง?” นั่นคือเสียงของมาร มันไม่มีความตั้งใจที่สนับสนุนน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่คุณถวายให้กับพระเจ้าจะมากเกินไปหรือเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ สิ่งสำคัญคือคุณค่าที่คุณใส่ไปด้วยใจของคุณ และคุณค่าของพระเจ้าที่มีต่อคุณว่ามากเท่าใด

ยกตัวอย่างพ่อแม่บางคน โกรธลูกที่เลือกในการรับใช้ พวกเขาบอกลูกว่า “ถ้าลูกบอกเราว่าลูกจะทำงานในโบสถ์ เราจะส่งลูกไปเรียนพระคัมภีร์ และไม่ต้อง “เสีย” เงินไปกับการเรียนในมหาวิทยาลัย” พวกเขาคิดว่าการศึกษามีค่ามากกว่าที่จะมาใช้ในงานรับใช้ ความจริงคือว่าทุกสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมีนั้นดีพอสำหรับพระเจ้า พระองค์มีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งที่คุณจะให้มากมายเหลือเกิน

คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างตื่นเต้น เร้าใจ และมีชัยชนะในการรับใช้พระองค์ด้วยสุดใจของคุณ และทำให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งในชีวิตของคุณ อย่าให้ใครหลอกคุณด้วยคำพูดว่าเป็นการเสียโอกาสในการรับใช้พระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าของคุณ พระองค์มีค่ามากกว่าชีวิตของคุณ และมากกว่าทุกสิ่งที่คุณมี! พระองค์เป็นเจ้าของคุณทั้งหมด!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานสิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อช่วยข้าพระองค์ และสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เป็นผู้นำทาง เสริมกำลัง และปลอบประโลมข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ พระองค์ทรงสมควรได้รับทั้งหมดของข้าพระองค์ และสิ่งที่ดีที่สุดที่ข้าพระองค์จะมอบแด่พระองค์ ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของข้าพระองค์ เวลานี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:32; ยอห์น 3:16; 2 ซามูเอล 24:24


Comments are closed