วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน

พระองค์ทรงนำเราผ่านทางพระคำ
HE LEADS US THROUGH THE WORD

“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราผ่านพระคำ คำแนะนำใดๆที่คุณได้รับซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พระคำบอกนั้นไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางคนอธิษฐานเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หลังจากนั้นความคิดก็มาถึงพวกเขา และพวกเขาพูดว่า “ เอาละ พระเจ้ากำลังพาฉันไปทำอย่างนั้น” ถ้าคุณถามพวกเขาว่า “ทำไมคุณถึงเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กำลังนำคุณไปในทิศทางนั้น?” พวกเขาจะพูดว่า “นั่นเป็นเพราะฉันได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้”

ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้อธิษฐานนั้นไม่เพียงพอ! องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสอะไรกับคุณหลังจากที่คุณอธิษฐาน? พระองค์บอกคุณอย่างชัดแจ้งหรือไม่ว่าให้ไปทำสิ่งที่คุณคิดว่าพระองค์กำลังนำให้คุณไปทำ? ความคิดที่คุณได้รับสอดคล้องกับพระคำหรือไม่? มันสอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์หรือไม่? พระคำของพระองค์คือน้ำพระทัยที่สำแดงออกของพระองค์ การยอมจำนนต่อพระวิญญาณหมายถึงการยอมจำนนต่อการความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อำนาจสูงสุดและการทรงนำจากพระคำของพระองค์

นี่คือเหตุผลที่การรู้จักพระคำเพื่อตัวของคุณเองนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน การมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ พระคำเป็นสิ่งที่สำคัญ ยิ่งคุณยอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคำมากเท่าไร คุณก็ยิ่งรู้จักการทรงนำของพระวิญญาณได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ความปรารถนาของพระองค์คือการนำคุณจากพระสิริสู่พระสิริ

ข้อพระคัมภีร์ในหัวข้อหลักของเรากล่าวว่า “เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” เพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ คุณต้องเรียนรู้ที่จะติดตามพระวิญญาณในพระคำ โดยพระคำ และผ่านทางพระคำ อย่ารีบร้อนเมื่อแสวงหาการทรงนำของพระองค์ จงอดทนจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของพระองค์ นั่นคือพระคำของพระองค์ ในวิญญาณของคุณ หลังจากนั้นคุณก็พร้อมที่จะไป! พระคำของพระองค์ให้แสงสว่างและทิศทางแก่คุณและมีวิธีแก้ปัญหาสำหรับทุกปัญหา

โดยไม่คำนึงถึงปัญหา ความยากลำบาก และความท้าทาย จงไว้วางใจในพระคำ จงใส่ความเชื่อของคุณในพระคำ จงถูกท่วมท้นไปด้วยพระคำ จนกระทั่งพระคำคือสิ่งเดียวที่คุณคิด พูดคุย และดำเนินชีวิตอยู่ พระคำสั่งสอนเราให้ “ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก พระคำของพระองค์ทำให้ฉันมีพลังและทำให้วิญญาณของฉันมีความกล้าหาญ ความเชื่อของฉันเข้มแข็งและกระตือรือร้นและมีชัยเหนือสถานการณ์ต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงนำฉันในเส้นทางแห่งชีวิต ความจริงและพระปัญญาของพระองค์เป็นพลังแห่งชีวิตของฉัน ผลักดันฉันจากพระสิริสู่พระสิริในขณะที่ฉันเดินอยู่ในพระวิญญาณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:7; กาลาเทีย 5:18; อิสยาห์ 30:21


Comments are closed