พุธ ที่ 14 กันยายน 2016

พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตชีวาและเข้มแข็ง

He Wants You Vibrant And Strong

“ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” (3 ยอห์น 1:2)

    อย่างหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพของคุณคือการทำให้แน่ใจว่าคุณพักผ่อนร่างกายอย่างเพียงพอ และการนอนหลับอย่างดีเป็นส่วนสำคัญในเรื่องนี้ มีการแนะนำให้นอนจำนวนชั่วโมงระดับหนึ่งในหนึ่งวัน ถึงแม้บางคนอาจพูดว่า “มีบางวันที่ฉันหลับสนิทตลอดทั้งคืน แต่บางวันฉันก็ตื่นตลอด” นั่นไม่ใช่วิถีชีวิตปกติ ถ้าคุณเป็นแบบนั้น คือนอนไม่พอเสมอ คุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณใหม่

คุณไม่ควรดำเนินชีวิตติดต่อกันหลายๆ วันโดยไม่ได้นอน โดยหวังว่าจะทดแทนด้วยการนอนที่เดียวยี่สิบสี่ชั่วโมง นั่นไม่มีทางจะสำเร็จได้ เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ อาการขาดนอนจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณ พระเจ้าได้สร้างวันและคืนโดยมีวัตถุประสงค์ กลางคืนความเย็นที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณ ผลกระทบทางชีวภาพยามค่ำคืนทำให้คุณหลับ เพื่อสร้างสัญชาตญาณในการนอนหลับ แต่บางคนก็ไม่ต้องการที่จะนอนหลับ วิถีชีวิตแบบนั้นไม่ดีเท่าไรสำหรับร่างกายของคุณ และอาจส่งผลในแง่ลบต่อตาของคุณอีกด้วย

พระคำกล่าวว่า “…“นี่คือการหยุดพัก จงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ดเหนื่อย และนี่คือการพักผ่อน” ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ฟัง” (อิสยาห์ 28:12) คุณสามารถเห็นหรือไม่? พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตชีวา แข็งแรง และเข้มแข็ง ดังนั้นพระองค์กำลังบอกคุณว่าการพักผ่อนที่ดีคือวิธีที่จะพัฒนาสุขภาพของคุณ เป็นวิธีในการดูแลร่างกายของคุณ บางคนละความรับผิดชอบในการดูแลร่างกายของพวกเขาไว้กับพระเจ้า แต่ร่างกายของคุณคือบ้านของคุณ และคุณเป็นผู้อารักขาร่างกายนี้ ดังนั้นคุณจะต้องดูแลร่างกายของคุณ

หลายคนเจ็บป่วยเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ดูแลร่างกายของพวกเขา พวกเขาละเลยกิจวัตรประจำวันเช่นการพักผ่อนและการออกกำลังกาย พระคำกล่าวว่าการฝึกฝนร่างกายมีประโยชน์อยู่บ้าง พระคำไม่ได้บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้และรักษาร่างกายของคุณให้แข็งแรง ดูแลความสะอาด และอย่าทำงานหนักจนเกินไป รักษาร่างกายของคุณให้มีสุขภาพที่ดี ผ่านการใช้พระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ และพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดี ทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงมากขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของข้าพเจ้า ในทุกส่วนของข้าพเจ้า ทุกเซลในร่างกายของข้าพเจ้า และในทุกกระดูกในร่างกายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ความเจ็บป่วยมีอำนาจเหนือร่างกายของข้าพเจ้า เพราะว่าร่างกายของข้าพเจ้าคือพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และพระวิญญาณเดียวกันที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนั้นทรงสถิตอยู่ภายในข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าได้รับการทรงนำโดยสติปัญญาเพื่อถวายร่างกายของข้าพเจ้าเป็นเรื่องถวายบูชาที่มีชีวิต ไม่ใช่เครื่องถวายที่ตายแล้ว แด่พระเจ้า! ข้าพเจ้ามีชีวิตที่มีสุขภาพในวันนี้และตลอดไป! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:19-20; โรม 12:1


Comments are closed