พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2017
พระองค์จะปกป้องคุณ
He’ll Protect You
“…ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ ข้าแต่พระราชา ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาท ผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัตินั้น พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่า พวกข้าพระบาทจะไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้น” (ดาเนียล 3:16-18)

    ในฐานะที่เป็นคริสเตียน อย่าพบตนเองแก้ตัว กลัวการข่มขู่ หรือลังเลที่จะแสดงออกความเชื่อของคุณเกี่ยวกับ
พระคริสต์และเรื่องราวของข่าวประเสริฐ ไม่ควรมีสิ่งใดหรือผู้ใดที่จะมาห้ามหรือทำให้คุณเงียบจากการประกาศพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลหรือองค์กรใดๆ พระองค์ทรงปกครองและครอบครองเหนือจักรวาล ทุกสิ่งจากอวกาศไปจนถึงรัฐบาล ไม่มีนามใดหรือพลังใดที่อยู่นอกเหนือการปกครองของพระองค์ (เอเฟซัส 1:21)

ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะกลัวโดยข้อกฎหมายที่ห้ามการประกาศความเชื่อของคุณในพระคริสต์ และประกาศข่าวประเสริฐ เอาแบบอย่างจากชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ผู้ที่ถูกข่มขู่โดยรัฐบาลในสมัยนั้นให้ก้มลงกราบปฏิมากรของกษัตริย์ หรือไม่ก็ถูกเผาในเตาเพลิง พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมทำตาม เลือกที่จะตายแทนที่จะเป็นคนขี้ขลาด

อ่านอีกครั้งในข้อพระคำตอนต้นถึงข้อความที่ยอดเยี่ยมของความเชื่อและการอุทิศตนต่อพระเจ้าของพวกเขา ในการตอบสนองต่อคำสั่งของกษัตริย์ ซึ่งทำให้กษัตริย์โกรธมาก และสั่งให้พวกเขาถูกนำตัวโยนเข้าไปในเตาเพลิง อย่างไรก็ดี ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ไม่ได้รับอันตรายใดๆ เลย พระเจ้าได้ปกป้องพวกเขา เมื่อเนบูคัดเนสซาร์สังเกตว่าพวกเขาไม่ได้รับอันตรายอันใดจากเพลิงที่ลุกไหม้นั้น พระองค์ได้กลับใจ อ่านเรื่องราวนี้ได้ในดาเนียล 3:28-29

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยืนหยัดอยู่บนความเชื่อของคุณ ท่ามกลางศัตรูและการต่อสู้ที่รุนแรง ไม่นานคนที่ต่อสู้กับคุณจะประหลาดใจในความเชื่อของคุณ และทำให้พวกเขามาถึงความรอด ดังนั้นให้รับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของคุณ งานของคุณอาจถูกนำไปจากคุณเนื่องจากการประกาศข่าวประเสริฐ แต่พวกเขาไม่สามารถนำเอาความยินดีของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณไปได้ พวกเขาอาจทำลายบริษัทของคุณ แต่พวกเขาไม่สามารถทำลายวิญญาณของคุณได้

พระเจ้าสามารถ! ไว้วางใจพระองค์ พระองค์ทรงช่วยกู้ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกจากเพลิงที่ลุกไหม้ พระองค์ทรงนำดาเนียลออกจากถ้ำสิงโต พระองค์ทรงปลดปล่อยโมเดคัยจากฮามานที่ชั่วร้าย พระองค์คือผู้ที่ยืนหยัดอยู่เพื่อคุณ พระองค์คือผู้ที่ต่อสู้เพื่อคุณ พระองค์คือผู้ที่ปกป้องคุณ
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปลอบประโลมจากพระคำ ข้าพระองค์ได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณในตัวตนภายในของข้าพระองค์ ไม่ว่าจะมีความท้าทายอะไร ข้าพระองค์มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในข้าพระองค์ และพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีชัยอย่างเหลือล้น ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ผู้วินิจฉัย 5:20; ดาเนียล 6:27; โรม 8:26-28


Comments are closed