ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2015

พระองค์จะชดเชยสำหรับเวลาที่เสียไป
He’ll Make Up For Lost Time

“เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสีย ที่ตั๊กแตนวัยกระโดด ตั๊กแตนวัยคลาน และตั๊กแตนวัยเดินได้กิน…” (โยเอล 2:25)

    ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่จมปลัก หรือสถานการณ์ที่ไม่ดี อย่ากลัวหรือคิดว่าคุณหมดหนทาง อย่าพูดว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉัน!” พระคริสต์สถิตภายในคุณ และนั่นคือสิ่งที่สำคัญ พระองค์คือผู้ทำให้คืนสู่สภาพเดิม ไม่ว่าจะเป็น เวลา ทรัพยากร เงินทอง เรี่ยวแรง ฯลฯ พระองค์จะทรงชดเชยสำหรับเวลาที่เสียไป ไม่มีมนุษย์คนใด หรือรัฐบาลใดที่จะสามารถคืนให้คุณในสิ่งที่คุณสูญเสียไปได้ แต่พระเจ้าสามารถทำได้! พระองค์คือพระเจ้าที่ “ทำให้คนตายเป็นขึ้น” นั่นคือประทานชีวิตให้กับคนตาย พระองค์สามารถทำให้ทุกสิ่งกลับคืนมาได้ และมากยิ่งกว่านั้นอีกด้วย!

พระองค์สามารถทำให้สันติสุขและระเบียบต่างๆ กลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องกลัวหรือหมดหวัง มาระโก 4:37-41 เล่าเรื่องราวของสาวกที่แล่นเรือออกไป เมื่อมีคลื่นและลมแรงพัดมากำลังจะจมเรือนั้น พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก แต่พระเยซูทรงอยู่ท้ายเรือกำลังหลับอยู่ ด้วยความตกใจกลัวในคลื่นและลมนั้น พวกสาวกปลุกพระเยซูขึ้นและกล่าวว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยว่าพวกเรากำลังจะตายหรือ?”

พระเยซูทรงตื่นขึ้นและตรัสสั่งว่า “จงสงบนิ่ง” และทันใดนั้นทุกอย่างก็สงบนิ่ง ไม่สำคัญว่าพายุจะแรงแค่ไหน สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเยซูทรงอยู่ในเรือของพวกเขา ในวันนี้พระเยซูก็ทรงอยู่ภายในคุณเช่นกัน และโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์จะทำให้คุณมีชัยชนะและหัวเราะไปกับชีวิตของคุณ

ยึดที่พระคำ แม้ในเวลาที่คุณคิดว่าเวลาไม่ได้เข้าข้างคุณในการจะทำให้บางสิ่งสำเร็จ อย่ากดปุ่มฉุกเฉิน! ควบคุมตัวเองไว้ พระเจ้าผู้ที่สถิตภายในคุณทรงเป็นเจ้าของเวลา พระองค์สามารถนำปี เดือน อาทิตย์ วัน ชั่วโมง นาที วินาที หรือแม้แต่ชั่วเวลาที่เสียไปนั้นกลับคืนมาได้ พระองค์สามารถเคลื่อนคุณไปข้างหน้าหนึ่งร้อยก้าว ไกลเกินกว่าคู่แข่งของคุณ หรือศัตรูของคุณได้ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้า ไกลเกินกว่าคู่แข่ง หรือศัตรูของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าสวยงามและทำให้ข้าพเจ้าเป็นคำพยานแห่งความชอบธรรมและพระคุณของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 42:10; สดุดี 126:1-3


Comments are closed