เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013

พระคุณสำหรับการเพิ่มพูนและการขยายตัว
Graced For Increase And Expansion

“จงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้า และให้เขาขึงม่านของที่อาศัยของเจ้าออก อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกำลังหลักหมุดของเจ้า เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย…” (อิสยาห์ 54:2-3)

โดยการบังเกิดใหม่แล้วนั้น มีการเจิมภายในคุณสำหรับการเพิ่มพูนและการขยายตัว คุณได้รับการเจิมนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับภายในคุณ การเจิมนั้นทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำเติบโตและขยายตัว ดังนั้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งความโปรดปรานของคุณ คุณจะมีประสบการณ์กับการเพิ่มพูนและการขยายตัวในทุกๆส่วนของชีวิตของคุณในวิธีที่ไม่ธรรมดา การเจิมสามารถทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำทวีคูณและขยายตัวมากกว่าที่คุณขอ คิด หรือจินตนาการ พระเจ้าทรงต้องการให้คุณตระหนักถึงการเจิมนั้น และให้การเจิมทำงานภายในคุณและผ่านตัวคุณ ฟิเลโมน 1:6 กล่าวว่า “เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์” การเจิมและพระคุณสำหรับการเพิ่มพูนและการขยายตัวอยู่เหนือชีวิตของคุณ ดังนั้นคุณจะมีประสบการณ์กับการเติบโตและการขยายตัวในชีวิตของคุณ การรับใช้ ธุรกิจ และการเงินของคุณมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน
เริ่มต้นวางแผนสำหรับระดับที่สูงขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นที่คุณต้องการจะเป็น เพราะว่านี่คือเหตุผลสำหรับการขยายตัวของคุณ เป็นเวลาที่กำหนดไว้ของคุณสำหรับการเติบโต การเพิ่มพูน และการขยายตัว คุณมีเมล็ดแห่งความยิ่งใหญ่อยู่ภายในคุณ นี่คือสิทธิ์โดยกำเนิดในฐานะทายาทของอับราฮัม
ถ้าคุณอ่านในพระคัมภีร์และศึกษาชีวิตของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ คุณจะพบว่าไม่ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นอย่างไร สุดท้ายแล้วพวกเขาได้ขยายตัวจนถึงจุดที่มีอิทธิพลอย่างมากในที่ใดก็ตามที่พวกเขาไป ถ้ามันเป็นเช่นนั้นสำหรับพวกเขาแล้ว เรื่องราวของคุณก็ควรที่จะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าคุณเป็นทายาทของอับราฮัมผ่านทางพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:29) ความก้าวหน้าสำหรับชีวิตของคุณควรจะเป็นการเพิ่มพูนและการขยายตัว ทุกสิ่งที่คุณทำควรจะเติบโตและเจริญรุ่งเรือง

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงอวยพรการงานของข้าพระองค์ และทำให้ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำทวีคูณและเจริญขึ้น ข้าพระองค์ตระหนักในการเจิมของพระองค์ และฉวยโอกาสของพระคุณสำหรับการเพิ่มพูนและการเติบโตในชีวิตของข้าพระองค์ ในการงาน ธุรกิจ การศึกษา และการเงินของข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 26:12-14


Comments are closed