อาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2017
พระคำใส่ความเชื่อ
The Word Imparts Faith

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)

    พระคำของพระเจ้าไว้วางใจได้และไม่มีวันเสื่อมสลายไป คุณสามารถวางชีวิตของคุณไว้บนพระคำได้ แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาหรือไว้วางใจบางสิ่งที่คุณไม่รู้ได้ คุณสามารถมีความเชื่อในบางสิ่งที่คุณมีข้อมูลในสิ่งนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าข้าพเจ้าสัญญากับคุณว่าข้าพเจ้าจะให้รถยนต์เป็นของขวัญแก่คุณในวันพรุ่งนี้ คุณคงจะเชื่อว่าจะได้รับรถยนต์ เพราะข้อมูลทำให้คุณมีความหวัง ข้าพเจ้าได้ให้เหตุผลแก่คุณที่จะคาดหวังว่าจะได้รถในวันพรุ่งนี้ และเพราะว่าคุณเชื่อในคำพูดของข้าพเจ้า คุณก็จะเคลื่อนจากเพียงแค่ “หวัง” ไปสู่ความมั่นใจ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณจะได้รับรถยนต์ในวันพรุ่งนี้

ถึงแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นก็ตาม คุณก็จะเริ่มแบ่งปันคำพยานเกี่ยวกับรถคันใหม่ เพียงเพราะข้าพเจ้าพูดว่า “ข้าพเจ้ามีรถยนต์ให้คุณ” ความเชื่อมาถึงคุณเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด ซึ่งคุณได้ยิน ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไร หรือแม้ว่าข้าพเจ้าพูดแต่คุณไม่ได้ยิน คุณก็คงจะไม่มีความเชื่อถึงจุดที่จะพูดกับเพื่อนของคุณว่า “ฉันมีรถคันใหม่แล้ว”

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระคำของพระเจ้า ข้อมูลจากพระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านเจอในข้อพระคำตอนต้น ความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน และได้ยินโดยพระคำของพระเจ้า พระคำทำให้เกิดความเชื่อและใส่ความเชื่อในวิญญาณของคุณ คุณไม่ต้องดิ้นรนหรือพยายามที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เพียงแค่ได้ยินพระคำ และความเชื่อจะเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ

คุณอาจสังเกตว่าบางครั้งเมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้า บางทีในขณะที่อยู่ในคริสตจักรหรือขณะที่คุณกำลังศึกษาพระคำส่วนตัว ความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้น ทันใดนั้นก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไร เหตุผลก็คือพระคำของพระเจ้าได้เข้าไปสู่วิญญาณของคุณ และทำให้เกิดความเชื่อภายในคุณ พระคำได้กลายเป็นจริงในวิญญาณของคุณ ประทานความรู้สึกของชัยชนะและการครอบครอง

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มีชีวิตและทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์บังเกิดจากพระคำ ดังนั้นข้าพระองค์จึงดำเนินชีวิตโดยพระคำ ขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำอยู่นั้น ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการพัฒนา จากพระสิริสู่พระสิริ และพระพรของการประพฤติตามพระคำได้รับการสำแดงออกในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:12; 1 ทิโมธี 4:15; ฮีบรู 11:3


Comments are closed