เสาร์ที่ 12 มกราคม 2013

พระคำมีความสามารถภายใน
The Word Has Inherent Ability

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” ( กิจการ 20:32)

พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่มอบให้แก่เราโดยพระเจ้าเพื่อสร้างความเชื่อของเรา โรม 10:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า” นี่หมายความว่ายิ่งคุณรับพระคำของพระเจ้าเข้าสู่วิญญาณของคุณมากเพียงใด ภาวนา และปฏิบัติตาม ความเชื่อของคุณก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น โดยปราศจากให้จิตใจของคุณท่วมท้นด้วยพระคำของพระเจ้าแล้ว สิ่งที่ท้าทายในชีวิตก็จะท่วมท้นคุณ และคุณจะเหนื่อยล้าในวันแห่งความยากลำบาก
แต่ด้วยพระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ คุณจะค้นพบว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่เจ็บป่วย ขณะที่ศึกษาหรือฟังพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาอยู่ สามารถเกิดความเชื่อขึ้นโดยอัตโนมัติภายในใจเพื่อจะได้รับการรักษา เหตุผลคือว่าพระคำของพระเจ้าได้ใส่ความเชื่อและความกล้าหาญเข้าสู่วิญญาณของคุณ ในขณะที่คุณฟังและเติมเต็มใจของคุณด้วยพระคำ ความเชื่อก็จะเพิ่มสูงขึ้นเหมือนดังยักษ์ใหญ่
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะใส่พระคำของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของคุณ ด้วยพระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ คุณจะไม่ต้องดิ้นรนหรือพยายามที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์สำหรับตัวคุณเอง พระคำนั้นมีความสามารถภายในที่จะทำให้เกิดผลตามที่ได้กล่าวไว้ พระคำนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ให้ไว้สำหรับเราโดยพระเจ้าในการสร้างชีวิตของเรา และทำให้เกิดความเชื่อในวิญญาณของเรา พระคำของพระเจ้าในใจของคุณและในปากของคุณจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับชีวิตที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ ดังนั้นจงยึดติดอยู่กับพระคำ และไม่เพียงพระคำจะสร้างคุณขึ้น และให้มรดกที่ได้รับการชำระแล้วแก่คุณ แต่พระคำจะทำให้คุณเป็นดังที่ได้กล่าวไว้ตามพระคำนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าปกครอง ครอบครอง และจัดการกับโลกของข้าพเจ้าในวันนี้ โดยความเชื่อของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพเจ้า ความเชื่อของข้าพเจ้ามีชีวิตและทำให้เกิดผลในวันนี้ เพราะพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจและในปากของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าพูดออกไปให้สถานการณ์รอบข้างเป็นไปตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:17; โคโลสี 3:16


Comments are closed