พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2016

พระคำนำนิมิตมาให้คุณ
The Word Brings You Visions

“พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า “มองดูฟ้า ถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ ก็นับไปเถิด” แล้วพระองค์ตรัสว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น” (ปฐมกาล 15:5)

    พระคำของพระเจ้านำนิมิตมาสู่วิญญาณของคุณ เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญและมีอิทธิพลของพันธกิจของพระคำพระเจ้าในชีวิตของเรา เมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้า มองดูนิมิตที่พระคำจะนำมาให้คุณ นิมิตฝ่ายวิญญาณ และการสำแดงที่สื่อสารมาให้ รับสิ่งนั้น และนิมิตนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ

นิมิตฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้ามาถึงวิญญาณของคุณเมื่อคุณได้ยินพระคำ หรือศึกษาพระคำ เป็นเหตุผลที่คนคนหนึ่งสามารถมองเห็นตัวเองได้รับการรักษาให้หาย เมื่อพระคำของพระเจ้าสำหรับการรักษามาถึงวิญญาณของเขา และเมื่อเขาลงมือปฏิบัติ บนพื้นฐานของนิมิตที่เกิดขึ้นในวิญญาณของเขาโดยผ่านทางพระคำ เขาจะกระโดดออกจากรถเข็นของเขา หรือเปลของเขา แล้วแต่กรณี และเริ่มต้นทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ก่อนที่จะได้ยินพระคำนั้น

เราเห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาในการประชุมของเรา หลายคนที่ถูกหามเข้าสู่ห้องประชุม คนเจ็บป่วย และไม่สามารถเดินได้ เริ่มต้นที่จะวิ่งและกระโดด หลายคนในนั้น กล่าวในคำพยานของเขาว่า “ฉันมองเห็นตัวเองเดินและวิ่ง ในขณะที่ฉันได้ยินพระคำ ดังนั้นฉันจึงปฏิบัติตามนั้น”

เมื่อพระคำนำนิมิตมาถึงคุณ ยึดเอาภาพนั้นไว้และปฏิบัติตาม เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณจะต้องจุ่มตัวคุณเองในพระคำ มอบตัวคุณทั้งหมดต่อพระคำของพระเจ้า การสำแดงและการเปิดเผยของประทานของพระวิญญาณ และพระพรอื่นๆ มากมายถูกทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เมื่อคุณฟังและสนใจในพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับนิมิตของพระวิญญาณที่มาถึงข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงของประทานและพระพรของพระวิญญาณที่ทำให้เกิดขึ้นในข้าพระองค์แม้กระทั่งในเวลานี้ ผ่านทางการทำงานและฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 2:17; กิจการ 14:9-10


Comments are closed