พุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2016

พระคำทำให้เราสมบูรณ์
The Word Perfects Us

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17)

    ข้อพระคำตอนต้นบอกให้คุณรู้ถึงวิธีที่จะทำให้ชีวิตของคุณสมดุลและสมบูรณ์ นั่นก็คือพระคำของพระเจ้า พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ใช้คำว่า “พรักพร้อม” จากคำในภาษากรีกว่า “artios” ซึ่งมีความหมายว่า “ความสดใหม่ในความครบถ้วน” ภาษาในปัจจุบันมีความหมายว่า “ทันสมัย” หรือ “ทำให้ทันสมัย” ดังนั้นพระคำจึงมีไว้เพื่อทำให้คุณ “ทันสมัย” และยกระดับชีวิตของคุณเพื่อความสมบูรณ์แบบ

ใครที่คิดว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยหลีกเลี่ยงความผิดพลาด โดยไม่ต้องสนใจพระคำ กำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมาก ถ้าคุณต้องการมีชีวิตในพระประสงค์อันดีเลิศของพระเจ้า ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง การดำเนินชีวิตตามพระคำคือหนทางเดียว พระคำได้ถูกมอบไว้แก่เราเพื่อนำเรา ปรับปรุงเรา สร้างและหล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยในความชอบธรรมและในทางธรรม

ถ้าคุณไม่ได้ตามพระคำอย่างถูกต้อง คุณจะทำสิ่งที่ผิดพลาดเป็นอย่างมาก ความผิดพลาดที่น่าละอายแต่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 22:29 “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” ยิ่งคุณศึกษาพระคำมากเท่าใด คุณก็จะทำผิดพลาดน้อยลงเท่านั้น และในที่สุดกลายเป็นสมบูรณ์แบบ ความหมายหนึ่งของการประสบความสำเร็จคือความสามารถในการลดความผิดพลาดของคุณให้น้อยที่สุด

อย่าทำความผิดพลาดเดิมๆ ที่คุณทำเมื่อหลายปีที่แล้ว ในการทำผิดพลาดซ้ำๆ หมายความว่า ไม่มีการเติบโต แต่ด้วยพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในใจของคุณ คุณจะเติบโตจนถึงความสมบูรณ์ ความผิดพลาดจะถูกกำจัดให้หมดไป ให้พระคำอยู่ภายในคุณอย่างมาก พระคำจะประทานความได้เปรียบให้กับคุณ และทำให้คุณสมบูรณ์แบบในทุกสิ่ง ให้พระคำเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ และมองดูความสมบูรณ์แบบของพระวิญญาณถูกสำแดงออกในชีวิตของคุณและในทุกสิ่งที่คุณทำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
พระคำของพระเจ้าอยู่ภายในข้าพเจ้าเป็นอย่างมากในสติปัญญาทุกประการ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดผลในความสมบูรณ์และความยอดเยี่ยม ข้าพเจ้ารู้จักบังคับตน และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม เพราะว่าข้าพเจ้ายอมจำนนและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิต ผู้นำข้าพเจ้าผ่านทางพระคำ ข้าพเจ้าสมบูรณ์ มีความสามารถ พรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่าง สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; มัทธิว 5:28; โคโลสี 2:10


Comments are closed