อาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2015

พระคำของพระเจ้าคือคำตอบ
God’s Word Is The Answer

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย” (โรม 1:16)

    หลายคนไม่รู้ถึงสิ่งนี้ แต่คริสเตียนสามารถเปิดตัวเองต่อมารร้ายได้ มีหลายวิธีที่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หนึ่งในนั้นคือการที่คริสเตียนเชื่อในคำโกหกของมาร เมื่อคุณเชื่อในความจริง พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาภายในคุณ เช่นเดียวกันกับที่ซาตานเข้ามาในคนและเริ่มต้นหลอกลวงชีวิตของเขาเมื่อเขาเชื่อคำโกหกของซาตาน นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณไม่ควรที่จะยอมรับความเห็นของซาตาน ตัดสินทุกสิ่งที่คุณได้ยินด้วยพระคำ

เช่นเดียวกัน มารสามารถเข้ามาในชีวิตของบางคนผ่านทางความกลัว เพราะว่าเหมือนกับการให้กำเนิด คุณดึงดูดสิ่งที่อยู่ภายในและรอบตัวคุณ ถ้าคุณมีความเชื่อ คุณดึงดูดวิญญาณแห่งความเชื่อ ถ้าคุณมีความกลัว คุณก็ดึงดูดวิญญาณแห่งความกลัว ความกลัวนำมารร้ายเข้าสู่ชีวิตของบางคน ความกลัวคือความเชื่อในความสามารถของซาตาน คือความเชื่อในความสามารถของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดที่สามารถเอาชนะคุณได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่ควรยอมให้ความกลัวเข้ามาในใจของคุณ เช่นเดียวกับที่คุณไม่ควรยอมให้ความไม่เชื่อ ความขมขื่น และความโกรธเข้ามา นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของศัตรูซึ่งสามารถเปิดประตูให้ซาตานเข้ามาปล้นชีวิตของคนได้

ถ้าคริสเตียนยอมให้มารเข้ามาในชีวิตของเขาโดยไม่รู้ตัวผ่านทางสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วล่ะ? มีทางออก นั่นคือเวลาที่ฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้าเข้ามามีบทบาท ถ้าคนๆ นั้นยอมที่จะศึกษาและภาวนาพระคำของพระเจ้า เขาจะไม่ต้องขอให้ใครอธิษฐานเผื่อ เช่นเดียวกันกับที่มารเข้ามา พวกมันก็จะออกไปโดยไม่บอกกล่าวเช่นกัน นั่นคือฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง และเมื่อแสงสว่างมาถึง ความมืดก็จะต้องหนีไป

เช่นเดียวกันกับการขจัดความกลัว เมื่อคุณรับเอาพระคำของพระเจ้า ความเชื่อมาถึงคุณ และความกลัวของคุณก็จะมลายหายไป และเมื่อความกลัวอออกไป วิญญาณแห่งความกลัวก็ออกไปด้วย พระคำของพระเจ้าคือคำตอบ คือสิ่งที่คุณจำเป็นสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม และมีชัยชนะ พระคำคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ และความสามารถของพระคำในการเปลี่ยนแปลง ชำระ เสริมกำลังข้าพระองค์ และสร้างให้ความเชื่อของข้าพระองค์เข้มแข็ง! ข้าพระองค์ไม่ให้ที่สำหรับความสงสัยและความไม่เชื่อ แต่ให้ที่สำหรับความเชื่อและรับเอาความจริงของพระองค์เสมอ! หัวใจของข้าพระองค์ได้รับการชำระและสำแดงโดยพระคำของพระองค์อย่างต่อเนื่อง และซาตานไม่มีส่วนในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:22; เอเฟซัส 4:31


Comments are closed