ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2015

พระคำของพระองค์คือแสงสว่าง
His Word is Light

“ข้าพระองค์เป็นคนพเนจรบนแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์เสีย” (สดุดี 119:19)

    ข้อพระคำตอนต้นคือคำพูดของกษัตริย์ดาวิด และเขามีความฉลาดเพียงพอที่จะรู้ว่าเขาเป็นนักเดินทางในโลกนี้ คำสรุปของเขาบ่งบอกถึงบางสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความปรารถนาของเขาเมื่อเขาพูดกับพระเจ้า “…ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์เสีย” นั่นหมายความว่า “ขออย่าทรงซ่อนพระคำจากข้าพระองค์”

ทำไมดาวิดจึงมีความร้อนรนเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า? ลองอ่านในสดุดี 119:105 “พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” เขาเข้าใจถึงพลังและผลกระทบของพระคำพระเจ้า เขารู้ว่าพระคำจะช่วยเหลือเขา พระคำคือโคมที่ให้แสงสว่าง และเป็นแสงสว่างที่ส่องแสงให้แก่ทางของเขา เขารู้ว่าการ “ซื้อ” พระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่ให้แสงสว่าง แต่การเข้าไปในพระคำของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่ให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย (สดุดี 119:130) ดังนั้น จึงไม่ได้เกี่ยวกับการฟังคำเทศนามากมาย ถ้าพระคำไม่ได้เข้าไปในวิญญาณของคุณ พระคำก็จะไม่ให้แสงสว่างกับคุณ

โลกนี้ถูกปกคลุมด้วยความมืดฝ่ายวิญญาณ แต่คุณต้องการแสงสว่าง แสงสว่างของพระคำพระเจ้า เพื่อนำทางคุณและทำให้คุณไปในทางแห่งชัยชนะในชีวิต จงมีความร้อนรนเกี่ยวกับพระคำ ให้พระคำนำทางและกำหนดย่างก้าวของคุณ! พระคำของพระเจ้าคือแสงสว่างที่แสดงให้คุณเห็นว่าความจริงคืออะไร นั่นคือสิ่งที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ ผ่านทางแสงสว่างของพระคำพระเจ้า คุณจะมองเห็นสิ่งสวยงามที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ ภายใต้แสงสว่างของพระองค์ คุณจะเห็นว่าคุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ

มีพระสิริและความงดงามอย่างมากภายในคุณ แต่คุณจะสามารถมองเห็นสิ่งดีเหล่านี้ภายใต้แสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าเท่านั้น พระคำของพระเจ้าคือแสงสว่างที่แท้จริง ขณะที่คุณศึกษาและภาวนาพระคำ ทางในชีวิตของคุณจะท่วมท้นไปด้วยแสงสว่าง และคุณจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากพระสิริสู่พระสิริ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้าพระองค์ และเป็นแสงสว่างให้กับทางของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงมองเห็นและเข้าใจถึงพระสิริในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; ยอห์น 8:12


Comments are closed