พระ​เจ้า​ทรง​ประ​สงค์​ที่​จะ​ให้​พวก​เขา​รู้​ว่า ความ​ล้ำ​ลึก​นี้​มี​ศักดิ์​ศรี​อุดม​เพียง​ไร​ใน​หมู่​คน​ต่าง​ชาติ นั่น​คือ​พระ​คริสต์​สถิต​ใน​พวก​ท่าน อัน​เป็น​ความ​หวัง​ที่​จะ​ได้​รับ​ศักดิ์​ศรี (โคโลสี 1:27)

บางคนคร่ำครวญว่าพวกเขาได้ทำทุกสิ่งที่พวกเขารู้ แต่ชีวิตของพวกเขาก็ยังคงแตกต่างจากความเป็นจริงแห่งพระคำของพระเจ้า พวกเขาถามคำถามทำนองนี้ว่า “ฉันควรจะทำอะไรมากกว่านี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ?” “ฉันควรทำอะไรมากกว่านี้เพื่อให้ได้รับการรักษาโรค?” พวกเขาเผชิญหน้ากับคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นๆ ในชีวิตที่พวกเขาแสวงหาคำตอบ

ตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้และมันสำคัญมาก นั่นคือวันหนึ่งฉันกำลังมีสามัคคีธรรมที่ยอดเยี่ยมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับสิ่งอัศจรรย์ที่ผู้เผยพระวจนะได้ทำในพันธสัญญาเดิมและความสามารถที่น่าอัศจรรย์นี้ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ลูก ๆ ของพระองค์ ขณะที่ฉันไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ในขณะที่มองผ่านพระคัมภีร์ ฉันใคร่ครวญว่า “พระเจ้าต้องการอะไร? แผนการของพระองค์ คือ อะไร? ถ้าเราจะทูลขอสิ่งใดจากพระองค์ เราควรทูลขออะไร?”

หลังจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันว่า “สิ่งใดๆก็ตามที่เจ้าปรารถนาก็ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้กับ “สิ่งเดียวที่จำเป็น” ซึ่งเจ้ามีอยู่แล้ว นั่นคือพระคริสต์ในตัวเจ้า!” พระคริสต์ในตัวคุณครอบคลุมทุกอย่าง นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับจากพระเจ้า การรับรู้และการยอมรับในความจริงข้อนี้ของคุณจะหยุดความหิวโหยและความปรารถนาในสิ่งอื่นใดของคุณ คุณจะพบว่ามันเป็นสิ่งที่โง่เขลาในการขอสิ่งอื่นใดจากพระเจ้า

ถ้าคุณเพียงแต่ยอมรับว่าพระคริสต์ได้ทรงเลือกที่อยู่อาศัยของพระองค์ในหัวใจของคุณ นั่นก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้นั้นอยู่ในพระองค์ ทุกสิ่งที่พระองค์เป็นอยู่ในพระองค์ จงระลึกว่าความบริบูรณ์ของพระเจ้า ความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า สถิตอยู่ในร่างกายของพระเยซูคริสต์ และเราก็สมบูรณ์ในพระองค์ ถ้านั่นเป็นจริง แล้วคุณยังต้องการอะไรอีก?

นั่นเป็นสาเหตุที่เปาโลกล่าวว่า “ทุก​สิ่ง​นั้น​ล้วนเป็น​ของ​ท่าน” (1 โครินธ์ 3:21-22) เมื่อคุณมีการตระหนักรู้นี้ โลกนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เล็กสำหรับคุณ ความกล้าหาญของคุณแข็งแกร่งขึ้นมาก คุณจะไม่กลัวอนาคต ไม่กลัวความมืด ความล้มเหลว หรือการขาดแคลน เพราะว่าในพระองค์ คุณมีและคุณเอาชนะทุกสิ่งแล้ว คุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต สาธุการแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ทุกสิ่งเป็นของฉัน ฉันมีชีวิตที่มีสุขภาพดี เจริญรุ่งเรือง มีชีวิตชีวา และประสบความสำเร็จ เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงเลือกที่อยู่อาศัยของพระองค์ในหัวใจของฉัน ฉันไม่มีสิ่งใดต้องกลัว ไม่กลัวอนาคต ไม่กลัวความมืด ไม่กลัวความล้มเหลว เพราะว่าพระคริสต์ในฉันเป็นหลักประกันของชีวิตแห่งชัยชนะอย่างต่อเนื่องและพระสิรินิรันดร์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 6:17; กาลาเทีย 3:27; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed