อาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2018
พระคริสต์คือชีวิตของเรา
Christ Our Life

เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏ ในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย (โคโลสี 3:4)

     โรม 8:11 ประกาศว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน” ชีวิตของมนุษย์อยู่ในเลือด (เลวีนิติ 17:11) แต่สำหรับผู้ที่บังเกิดใหม่ ร่างกายของเขามีชีวิตโดยพระวิญญาณ ดังนั้นชีวิตของคุณมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีผลกระทบจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตในร่างกายของคุณ

พระเยซูตรัสว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น ….ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา…” (มาระโก 16:17-18) ทำไมหรือ? ก็เพราะว่าเราไม่ได้มีชีวิตโดยเลือดอีกต่อไป แต่มีชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราและอัตลักษณ์ของคริสเตียน เมื่อคุณรู้สึกปวดหัวไม่ได้หมายความว่าคุณ “มี” มัน หลายคนยังไม่ได้รับการสอนอย่างถูกต้อง พวกเขาจึงยอมรับการปวดหัว เพราะรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

บางคนอาจกล่าวว่า “ฉันเป็นมะเร็ง” เพราะว่าเขาถูกวินิจฉัยว่าพบมะเร็ง ใช่แล้วคุณหมออาจเห็นว่ามีก้อนเนื้อที่หนึ่งที่ใดในร่างกาย แต่นับตั้งแต่พระคริสต์อยู่ในคุณ แม้ว่าร่างกายต้องตายหรือถูกทำลายด้วยมะเร็ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงประทานชีวิตให้เพราะเหตุแห่งความชอบธรรม (โรม 8:10) นี่เป็นการตระหนักว่าพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในชีวิตของคุณ และพระองค์ได้ทรงทำให้กายที่ต้องตายของคุณเป็นขึ้นมา ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่า พระคริสต์สถิตในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริ (1 โคโลสี 1:27 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

คุณจะป่วยได้อย่างไรเมื่อพระคริสต์สถิตอยู่ในคุณ? จะมีสิ่งผิดปกติในตับ หัวใจ ไต ได้อย่างไรเมื่อพระคริสต์เป็นชีวิตของคุณ? คุณจะล้มเหลว ถูกโจมตี หรือทำสิ่งที่โง่เขลาได้อย่างไร เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาทั้งหมดอยู่ในคุณ? เป็นไปไม่ได้! ปัญหาคือมีคนไม่มากที่ตระหนักถึงชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในพวกเขา

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปโตรพบไอเนอัสผู้เชื่อคนหนึ่งในคริสตจักรยุคแรกซึ่งเจ็บป่วยและเป็นอัมพาตมา 8 ปี เปโตรไม่ได้อธิษฐานผื่อเขา สิ่งที่เขาพูดก็คือ “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น (กิจการ 9: 33-34) จงตระหนักถึงพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในคุณ พระองค์ทรงเป็นชีวิตของคุณ และพระองค์ทรงให้คุณหายโรค ฮาเลลูยา! จงเดินในการครอบครองและฤทธิ์อำนาจแห่งพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ในคุณ

คำอธิษฐาน

     พระเยซูคริสต์เป็นชีวิตของฉัน และฉันเดินในพระสิริและฤทธานุภาพแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ฉันมีชีวิตโดยกฏแห่งชีวิต และฉันมีชีวิตโดยได้รับชีวิตจากพระเจ้า เดินในชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรคภัย ความยากจน และเหนือผลกระทบของความบาป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : 1 ยอห์น 3:8; 1 ยอห์น 5:4; โรม 8:11


Comments are closed